Sökning: "emotion focused coping"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden emotion focused coping.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Emotional reactions to climate change and associated coping strategies: a grounded theory study on graduate students of sustainability-related programmes

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala

  Författare :Uladzislau Zubkevich; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Emotions; Coping strategies; Climate change; Students; Grounded theory;

  Sammanfattning : Climate change is happening. Yet this phenomenon does not only concern the environment, but also has various notable and important psychological implications for individuals in particular and society in general. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Investors on Stress – a Blessing or a Curse for New Venture Teams? A Qualitative Study of Private Equity Investors’ Influence on Stress Experienced in New Venture Teams

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melanie Panorea Kontonikolaou; Maximilian Terstappen; [2020]
  Nyckelord :new venture teams; entrepreneurial stress; stressor; coping; entrepreneurial finance; private equity investors; leadership; Business and Economics;

  Sammanfattning : Entrepreneurs often face high levels of stress (Boyd & Gumpert, 1983; Shepherd, Marchisio, Morrish, Deacon & Miles, 2010) and stress has been found to affect a team’s performance (Driskell, Salas & Johnston, 1999). At the same time, private equity investors are a common source to gain external funding, while being known for their value-added roles as well as potential risks (De Clercq, Vance, Lehtonen & Sapienza, 2006; Politis, 2016). LÄS MER

 4. 4. Universities role in helping students cope with stress : A multiple case study on Swedish business schools and student health organizations

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Lisa Eriksson; Elena Palani Jafi; [2020]
  Nyckelord :Stress; social coping resource; coping strategy; students; university;

  Sammanfattning : Background: Stress is increasing rapidly in society and especially among those studying. Some studies highlight the unique potential of universities, as a social coping resource, to help students maintain mental health and reduce stress. However, there is limited knowledge regarding how universities are reacting to this stress. LÄS MER

 5. 5. If music moves us, can it make us move on? A qualitative study on musicians and the role of music in relation to emotion regulation and coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Keya Hedlin; Bror Sjöstrand; [2020]
  Nyckelord :Musicians; Music; Coping; Emotion; Emotion Regulation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the field of music psychology, many studies have suggested that music can influence emotions. This qualitative study aimed to explore the emotional and cognitive effects and usage of music by musicians, especially pertaining to coping and regulating emotions. Semi-structured interviews were conducted with ten musicians. LÄS MER