Sökning: "emotion"

Visar resultat 1 - 5 av 911 uppsatser innehållade ordet emotion.

 1. 1. Prosody and emotion: Towards the development of an emotional agent Emotional evaluation of news reports: production and perception experiments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liina Tumma; [2022-01-20]
  Nyckelord :emotion; speech; prosody;

  Sammanfattning : There is a recognised need for more research on the topic of emotion recognition from speech, and clear and defined methodology in this area is still lacking. Most studies in the field of emotional speech recognition and classification usually focus on acted speech as the data source; consequently, other methods that capture more natural speech are left aside. LÄS MER

 2. 2. Om utställda känslor : Känsloberättelser och museiutställningar som narrativ

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anders Christensen; [2022]
  Nyckelord :Exhibitions; Narratology; Emotions; Historiography; Museum studies; Museum techniques; Utställningar; narratologi; känslor; historieskrivning; kulturhistoriska museer; museologi;

  Sammanfattning : Emotions are sometimes thought of as human universals, biological facts shared by everyone due to the place of emotions as a function of evolution. A competing theory of emotion has been developed in the field of the history of emotions, where emotions instead are thought of as less unstable historically variable categories. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan arbetsidentitet och den mentala (o)hälsan inom byggbranschen : En kvantitativ studie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Arbetshälsovetenskap

  Författare :Linda Areskoug; [2022]
  Nyckelord :Arbetsidentitet; utmattning; byggbranschen;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the relationship between emotion- and cognition components within personal- and collective work identity, and exhaustion. A quantitative method was used, and questionnaires was sent out to employees in the construction industry. LÄS MER

 4. 4. ”Alla känslor är okej att uttrycka, men alla sätt att uttrycka känslor är inte okej”: : En kvalitativ socialpsykologisk studie om emotionshantering hos polyamorösa individer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Klara Gren Löfstedt; [2022]
  Nyckelord :polyamorous relationships; jealousy; compersion; private emotional systems; emotion management; social identity; polyamorösa relationer; svartsjuka; compersion; privata emotionella system; känslohantering; social identitet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker emotionshantering och känsloregler i polyamorösa förhållanden. Polyamorösa utsätter sig för situationer där emotionshantering med största sannolikhet är av vikt, där svartsjuka samt emotionen compersion (även kallad medglädje) kan uppstå, och har därmed upplevelse av att hantera svartsjuka och compersion som är värdefull att undersöka. LÄS MER

 5. 5. “Oro är ju en känsla”. Förskollärares resonemang och emotioner inför upprättandet av orosanmälningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Julia Källén; [2022]
  Nyckelord :Preschool teachers; reporting child abuse and neglect; social work; sociology of emotions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Preschool teachers in Sweden are in a unique position to detect child abuse, which they subsequently are obliged to report to social services, according to Swedish law. However, previous research has shown significant underreporting amongst Swedish preschool teachers. LÄS MER