Sökning: "emotional IPV"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden emotional IPV.

 1. 1. Att ”komma ut” som våldsoffer – ett dubbelt stigma? : En scoping review om partnervåld i samkönade relationer mellan män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Elvius; Mathilda Schlömer; [2021]
  Nyckelord :violence; men; same-sex relationship; stigma; hbtq; msm; ipv; homosexual.; våld; samkönad relation; stigma; hbtq; msm; ipv; män; homosexualitet; relationsvåld.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva och diskutera forskningen avseende partnervåld i samkönade relationer mellan män samt att undersöka faktorer som påverkade våldet, och analysera våldsutsatta mäns upplevelser av hjälpsökande. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt utifrån scoping-review metodik. LÄS MER

 2. 2. Association between women's level of education and their experience of intimate partner violence in Nigeria : A cross-sectional study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Dorcas Ngao Loembe; [2020]
  Nyckelord :women’s level of education; intimate partner violence; physical IPV; emotional IPV; sexual IPV; Nigeria;

  Sammanfattning : Intimate partner violence is the most prevalent category of violence that women are experiencing and, globally, 30% of women are estimated to have suffered physical, emotional, or sexual IPV. Nigeria lacks clear anti-IPV legislation, and the proportion of IPV has received widespread attention from a human rights perspective. LÄS MER

 3. 3. Double Jeopardy: Child Marriage & Intimate Partner Violence, the Dominican Republic perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Frankseco Yorke; [2020]
  Nyckelord :Child marriage; Intimate Partner Violence; IPV; odds ratio; binary logistic regression; Social Sciences;

  Sammanfattning : Child marriage disproportionately affects 1 in 5 girls globally. Entry into early marriage predisposes women to intimate partner violence which affects 1 in 3 women globally. Dominican Republic has been affected by both phenomena, but studies examining the association is lacking. Also, studies in other countries mostly only focus on prevalence. LÄS MER

 4. 4. Skrämmande föräldrar och skärrade barn - En scopingstudie om barns våldsutsatthet och socialt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Bjarnadóttir Brynja; [2020]
  Nyckelord :anknytningsteori; barn; barnmisshandel; föräldraskap; insatser; våld i nära relationer; attachment theory; children; child abuse; interventions; intimate partner violence; IPV; parenting;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker den senaste forskningen kring barn som lever i våldsutsatt i hemmet och hur våldet påverkar deras hälsa och utveckling, samt forskning kring de insatser som utförs i det sociala arbetet med våldsutsatta barn och deras familjer. Examensarbetet har utgångspunkt i anknytningsteori. LÄS MER

 5. 5. Does intimate partner violence affect contraceptive use among married women in Cambodia?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Momoko Nishikido; [2018]
  Nyckelord :contraceptive use; intimate partner violence; Cambodia; Business and Economics;

  Sammanfattning : Cambodia continues to experience a high prevalence of intimate partner violence (IPV) across the country. This may be attributed to the deeply embedded patriarchal customs that emphasize the subservience of women and authority of men. LÄS MER