Sökning: "emotional abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden emotional abuse.

 1. 1. Tiden läker inte alla sår : En kvalitativ studie om kvinnors berättelser gällande konsekvenser av sexuella övergrepp.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Nina Löppönen; Rosita Våhlberg; [2020]
  Nyckelord :Child sexual abuse; daughter and father; social consequences; emotional consequences; shame; Sexuella övergrepp mot barn; dotter och pappa; sociala konsekvenser; känslomässiga konsekvenser; skam;

  Sammanfattning : Flickor som blir utsatta för sexuella övergrepp av sin pappa är svåra att upptäcka och därmed svåra att hjälpa då övergreppen sällan avslöjas. Detta kan leda till stora konsekvenser i det vuxna livet. LÄS MER

 2. 2. The effects of early-life stress on the human brain : A literature review with main focus on the hippocampus, corpus callosum, prefrontal cortex and amygdala

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Inez Wojtasik; [2020]
  Nyckelord :Early-life stress; childhood maltreatment; brain development; hippocampus; limbic system; corpus callosum; cognitive deficits; prefrontal cortex; amygdala;

  Sammanfattning : Early-life stress, consisting of several stressors appears to be associated with several impacts on the brain. The impacts of stress seem to be more vulnerable to the developing brain as it undergoes important changes during childhood. LÄS MER

 3. 3. ”En kanna av skam” som tystar sexuella övergrepp : En kvalitativ studie om flickors känslomässiga påverkan av pappans sexuella övergrepp i barndomen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Emma Tomt; Ronja Fältskog; [2020]
  Nyckelord :Childhood; sexual abuse of children; parents; emotional impact; shame; guilt; Barndom; sexuella övergrepp mot barn; föräldrar; känslomässig påverkan; skam; skuld;

  Sammanfattning : Det finns flickor som under sin barndom blir utsatta för sexuella övergrepp. Syftet med studien var att få kunskap om hur dessa flickor påverkas känslomässigt efter att pappan utsatt dem för sexuella övergrepp men även hur flickorna påverkats av föräldrarnas inställning till övergreppen. LÄS MER

 4. 4. Man kan inte rädda alla - Socialarbetares erfarenheter av att arbeta med barn och unga som blivit utsatta för sexuellt våld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Andersson; Linnea Derborn; [2020]
  Nyckelord :Children; Experience; Sexual abuse; Sexual violence; Social workers; Social work; Youth;

  Sammanfattning : Background: Many children and youths are exposed to sexual violence. Sexual violence is being normalized and few seek help. Furthermore, exposure to sexual violence can lead to several psychosocial issues. LÄS MER

 5. 5. Utsatt för sexuella övergrepp i barndomen - Hur upplevs munhälsan?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD); Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Louise Larsson; Sarah Månsson; [2020]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; munvård; skam; smärta; tandvårdsrädsla; Dental fear; oral care; pain; qualitative study; shame;

  Sammanfattning : Syfte: Att studera hur personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn, upplever sin munhälsa.Material och metod: Elva informanter (10 kvinnor), 19 - 56 år gamla som blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn valdes ut strategiskt och djupintervjuades. LÄS MER