Sökning: "emotional demands"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden emotional demands.

 1. 1. Att bli påverkad av patientmöten i psykiatrivården : Sjuksköterskors upplevelse av emotionell påfrestning av patientmöten och strategier till välmående i arbets- och privatlivet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Elvira Evysdotter; [2020]
  Nyckelord :Psychiatric care; Nurses; Well-being; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Social support.; Psykiatrivård; Sjuksköterskor; Välmående; Job Demand-Resource model; Work-Home balance; Socialt stöd;

  Sammanfattning : Att arbeta med patienter med psykisk ohälsa kan innebära hög emotionell belastning för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och påverka sjuksköterskors välmående på arbetsplatsen och i privatlivet. Syftet med studien är att beskriva vad den dagliga kontakten med patienter med psykisk ohälsa har för betydelse för sjuksköterskors emotionella välmående, vilka resurser som upplevs viktiga för att främja välmående på arbetsplatsen och hur privatlivet påverkar välmående på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Emotionell belastning : Socionomers upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Brokopp; Annah Ljung; [2020]
  Nyckelord :Psychosocial environment; stress; coping; occupational health; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : Emotional Strain - Social Workers Experience of their Psychosocial Working There has been a rise in work-related mental health issues that leave people sick and absent from work. This is especially true for people in social work and in municipal social services with exercise of public authority. LÄS MER

 3. 3. NURSES' EXPERIENCES OF GIVING PALLIATIVE CARE TO ELDERLY PEOPLE IN NURSING HOMES

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hassan Shukri Ali; Angela Phung; [2020]
  Nyckelord :Boendeformer för äldre; Erfarenheter; Kommunal vård; Livets slutskede; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Äldreboende;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT GE PALLIATIV VÅRD TILL ÄLDRE PERSONER PÅ ÄLDREBOENDE EN LITTERATURSTUDIE ALI HASSAN SHUKRI PHUNG ANGELA Ali Hassan, S & Phung, A. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård till äldre personer på äldreboende. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Preschool teachers’ identity, emotions and appraisal of curriculum reform in Sweden : An exploratory case study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Katarzyna Stec; [2020]
  Nyckelord :educational reform; teachers’ emotions; change appraisal; Swedish preschool;

  Sammanfattning : The paper examines teachers’ emotions and sense-making of an educational reform with ICTat focus. It takes on a cognitive lense, giving insight into teachers thoughts, emotions,experience with and appraisal of change, with purpose of aiding search for a good way tointroduce ICT. LÄS MER

 5. 5. Ensamt på toppen? - En kvalitativ studie om emotionella krav i HR-chefers arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lina Burlin; Emma Lönedal; [2019-08-19]
  Nyckelord :HR-managers; emotional demands; social support; role conflict; coping strategies;

  Sammanfattning : This thesis aims to identify the emotional demands in HR-managers´ work life and how these are handled. Prior research has shown that HR-professional are exposed to different emotional demands in their working life. LÄS MER