Sökning: "emotional durability"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden emotional durability.

 1. 1. Design for prolonged service lifetime : A case study of built-in ovens implementing emotionally durable design in practice

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JONATHAN BERG; HANNES ENGSTRÖM; [2021]
  Nyckelord :Emotionally durable design; Product longevity; Design framework; Sustainable design; Emotionellt hållbar design; Produktlivslängd; Designramverk; Hållbar design;

  Sammanfattning : The taxonomy of sustainable design covers a multitude of strategies targeting different aspects of product design, one of which is product longevity. Efforts within this field have mainly been focusing on extending the technical lifetime of products, whereas the issue of products being discarded before technical malfunction have received less attention. LÄS MER

 2. 2. Generating Design Improvements Using Circularity Indicators : A case study on how to measure, increase and evaluate the circularity of a fully automated coffee machine

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Signe Svorén; Johanna Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Circular Economy; Circularity Indicators; Circularity Measurement Toolkit; Environmental design; Product Development; Product Evaluation;

  Sammanfattning : This thesis presents how circularity indicators successfully can be used to generate concrete design improvements for commercial machines with the aim of making them better adapted to the Circular Economy. By using a methodology based on workshops, assessment of circular maturity from BS8001:2017- Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations – guide, and use of the circularity indicator Circularity Measurement Toolkit (CMT) a fully automated coffee machine became 4 percent improved in the circular performance and an 80 percent landfill waste reduction was achieved. LÄS MER

 3. 3. Emotional Durability : Strategies and Future Integration – A Case Study

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michelle Bjerregaard Jensen; [2021]
  Nyckelord :Emotional durability; Longevity; Product Attachment; Design Thinking; Sustainability;

  Sammanfattning : Background – Design for longevity stand in strong contrast to the dominant model of fast fashion, where mass-production, low prices and poor quality is the characteristics. The fast-paced model is linked to environmental degradation and there is a need for a systemic change in the system. LÄS MER

 4. 4. Älskar, älskar inte : En studie om emotionell design från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Paulina Andersson; [2021]
  Nyckelord :Design for product attachment; emotional design; emotional durability; emotionally durable design; Emotionell design; emotionell hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gått ut på att utforska designbegreppet emotionell design i teori och praktik för att undersöka och exemplifiera hur emotionell design kan användas som ett strategiskt verktyg i syfte att förlänga produkters livslängd, och därmed dämpa konsumtionstakten av ekologiskt hållbarhetsmässiga skäl. Konsumtion är en vital del av den globala ekonomin, men med den höga konsumtionstakt vi idag håller så förbrukas jordens resurser i snabbare takt än de hinner återskapas. LÄS MER

 5. 5. Emotionally Meaningful Homecare : Designing for good relationships between patients and devices

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Hampus Edström; [2012]
  Nyckelord :industrial design; medical devices; stroke; rehabilitation; design; med tech;

  Sammanfattning : Industrial design is an expanding field. Through new research, discussion and explorations the definitions of what designers can and should do is constantly discussed and redefined. The starting point for my master thesis is the investigation of the concept of emotional durability. LÄS MER