Sökning: "emotional labor"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden emotional labor.

 1. 1. Professionella känslor : Bibliotekariers strategier för emotionellt arbete

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sandra Näsman; Joel Tjerneld; [2021]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; folkbibliotek; bibliotekarier; service; serviceyrke; bemötande; bibliotekariers emotionella arbete; roller; strategier; påverkningsfaktorer; känslor; känsloarbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the emotional labor of Swedish public librarians, find examples of strategies for emotional labor that librarians use, how personal attributes like being an introvert or an extrovert might influence these strategies and find out how guidelines and management affect the emotional labor of librarians. This is done by interviewing six public librarians who are working in different parts of Sweden, in differently sized libraries and with different amount of work experience. LÄS MER

 2. 2. ATT ARBETA PÅ EN KVINNOJOUR UNDERCORONAPANDEMIN -En kvalitativ studie om jourkvinnors upplevelser av arbetet med våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Freja Björk; Jonna Lindström; [2021]
  Nyckelord :Emotional labor; coping strategy; emotions; women’s shelter workers; women’s shelter; Covid-19 pandemic; Hochschild; Emotionellt arbete; hanteringsstrategi; känslor; jourkvinnor; kvinnojour; Covid-19; coronapandemin; Hochschild;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has put Sweden in a new and challenging situation. Several of thewomen's shelters in Sweden have reported an alarming pressure as a result of increased casesof women and children in vulnerable situations. LÄS MER

 3. 3. Emotional expectations of educators : the social imaginary and emotional labor of teachers in American news media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Jeannette Longo; [2021]
  Nyckelord :teachers; media; news; social imaginary; emotional labor; representation; political economy; Social Sciences;

  Sammanfattning : Drawing on Charles Taylor’s modern social imaginary, this study offers a perspective for understanding how teachers are represented and characterized in American news media. Specifically, I study the way the social imaginary of teachers contributes to the performance of Arlie Russell Hochschild’s notion of emotional labor. LÄS MER

 4. 4. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma May Genfeldt; [2021]
  Nyckelord :dräktighet; dystoki; kullstorlek; valpdödlighet; schäfer;

  Sammanfattning : Dräktighetstiden hos hund anses generellt vara mellan 62-64 dagar från ovulation. Dessa siffror är ganska konstanta till skillnad från om dräktighetstiden räknas från parning då tikens fertiliseringsperiod och spermiernas långa överlevnad i tiken gör att den skenbara dräktighets-tiden kan variera förhållandevis kraftigt. LÄS MER

 5. 5. Arbetstillfredsställelse och intern återhämtning inom sälj- och serviceyrken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Viktoria Bermsten; Ebba Sjöborg; [2021]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; intern återhämtning; emotional labor; sälj- och serviceyrken; stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetsmiljöverket (2015) uppmärksammar i sin rapport problematik gällande bland annat återhämtning och att ständigt vara tillgänglig. Denna studie ämnade att undersöka om intern återhämtning kunde predicera arbetstillfredsställelse, för individer inom sälj- och serviceyrken. LÄS MER