Sökning: "emotional labour theory"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden emotional labour theory.

 1. 1. Sökes: lång man, liten kvinna : En studie om heterosexualitetens villkor i Gift vid första ögonkastet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Sara Andersson Idén; [2019]
  Nyckelord :heteronormativity; gender; reality tv; power; experts; queer theory; Butler; Fairclough; heteronormativitet; kön; genus; reality-tv; makt; exporter; queerteori; Butler; Fairclough;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines how terms of heterosexuality are negotiated within the Swedish reality show Gift vid första ögonkastet (Married at first sight), which is presented as a social experiment where strangers marry each other and go on to live together for four weeks. The couples are matched by four experts (two psychologists, one sexologist and one couple’s counsellor), and their roles as professionals and distributors of knowledge are the main focus of this study as it permeates how the terms are negotiated by the six participants. LÄS MER

 2. 2. ”Man är ju ingen robot så det är klart man blir påverkad” - En kvalitativ studie om hur kvinnojoursanställda beskriver sina erfarenheter av att lyssna till våldsutsattas berättelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Högberg; Matilda Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Coping theory; domestic violence; emotional labour theory; strategies; women’s shelter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how women’s shelter employees who work with survivors of domestic violence described their experiences of listening to the survivors. The method chosen for this qualitative study was semi-structured interviews with six different employees who work in three different non-profit and three municipal organisations. LÄS MER

 3. 3. EN KVALITATIV STUDIE AV SOCIALSEKRETERARES ERFARENHETER OCH UPPLEVELSER OM TVÅNGSOMHÄNDERTAGANDEN AV BARN OCH UNGA. “Jag tror att socialtjänsten är det mest otacksamma yrket du kan ha.”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karim Sleiman; Hero Salih; [2019]
  Nyckelord :Social worker; Social work; Stress; Emotions; Socialarbetare; Socialt arbete; emotioner; känslor; Socialsekreterare; compulsory care; tvångsvård; LVU; children; barn; emotional labour; emotionellt arbete; tvångsomhändertaganden av barn; tvångsomhändertagande; tvångsomhändertaganden; character; yrkesroll;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to inquire into social workers experiences, of their working conditions in relationship to compulsory care for children ​according to the Act on Special Provisions on the Care of Young People. The essay is of a qualitative nature. LÄS MER

 4. 4. ”WITHOUT HUMANITY AND EMPATHY YOU’LL HAVE TO WORK WITH SOMETHING ELSE” - COUNSELLORS’ EXPERIENCE OF TREATING YOUNG VICTIMS OF SEXUAL ABUSE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hedvig Wärend Rylander; [2019]
  Nyckelord :counsellor; emotional labour; Goffman; Hochschild; sexual abuse; treatment; youth centres;

  Sammanfattning : Although sexual abuse is a problem in all age groups, the group which is the most exposed is women between 16 and 24. Many of these youths, boys and girls, are contacting youth centres for support and help regarding sexual assault, mental illness and sexuality. LÄS MER

 5. 5. ”Man måste se det som ett jobb” : En kvalitativ studie om hur sjukhuskuratorer resonerar kring och hanterar emotioner i arbetet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sanna Klein; [2019]
  Nyckelord :Emotions; emotional labour; professionalism; social work; coping strategies; counselling; counselor in hospital setting.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate and explain how counselors at hospitals describe their experience and coping with emotions at work. The study was based on five qualitative semi-structured interviews with counselors in hospital settings. LÄS MER