Sökning: "emotional labour"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden emotional labour.

 1. 1. “Var ska man annars gå?” : En kvalitativ studie av folkbibliotekariers upplevelser av medborgarärenden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Milton Fedko; Kaj Stenlund; [2024]
  Nyckelord :Emotional labor; emotionellt arbete; folkbibliotek; medborgarkontor; yrkesetik;

  Sammanfattning : Med färre platsbaserade kontor att ta sina frågor till kommer allt fler besökare till folkbiblioteken för att få stöd och assistans. Enligt tidigare forskning agerar folkbiblioteken som medborgarkontor, där de hanterar ärenden utanför deras uppdrag och deras kompetens. LÄS MER

 2. 2. Communication Professionals as the Office Factotum: A Study of Emotional Labour and Well-Being in the Communication Profession

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Evelina Winberg; Jordan Thunell Idumwonyi; [2023-11-22]
  Nyckelord :communication professionals; emotional labour; emotional labour; job demands-resources theory; well-being;

  Sammanfattning : This thesis investigated the concept of emotional labour for communication professionals in an internal communication context. Recently, the well-being of communication professionals has caught public attention in Sweden since the communication practitioner is considered an office factotum or all-purpose servant with numerous responsibilities and activities and is frequently overwhelmed by their multifaceted work assignments. LÄS MER

 3. 3. Vem får ligga? : Enhetens handlingsutrymme för sexualitet på LSS-gruppbostäder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Tove Lindgren Tetens; Mattias Wellander Löfgren; [2023]
  Nyckelord :Unit´s managers; room of action; intellectual disability; emotional labour; sexuality and Sense of Coherense; Enhetschefer; handlingsutrymme; intellektuell funktionsnedsättning; emotionellt lönearbete; sexualitet och KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka vilket handlingsutrymme som enhetschefer har på LSS-gruppbostäder med att ge möjlighet för sin personal att arbeta med brukarnas sexualitet och sexuella hälsa. Vi vill undersöka hur chefen kan stödja personalen i detta arbete. LÄS MER

 4. 4. Quality improvements contributing to effective midwife-led care : a Minor Field Study in Nairobi, Kenya

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sarah Johansson; Viola Nyroos; [2023]
  Nyckelord :Experiences; Kenya; Maternity nurses; Midwives; Quality Improvement; Barnmorskor; Kenya; Kvalitetsförbättring; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : This study was a sub-study based on the MIDWIZE capacity building program for public health officials in maternal and child health. This is a leadership program where participants conduct a quality improvement project at a selected health facility in their respective country. LÄS MER

 5. 5. Teamwork makes the Theme work : A qualitative study on theming and performative labour as a differentiation strategy on SME Cafés in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Zeeb Hala; To Quan Luu; [2023]
  Nyckelord :servicescape; theming; theme; performative labour; aesthetic labour; emotional labour; interaction; teamwork; café; coffee shop; differentiation; differentiation strategy; Disneyization; SME;

  Sammanfattning : Servicescape is a physical setting where the performance, delivery and consumption are exchanged within a service marketplace. It includes sensory components, such as the theme of the place that has a high impact on customer perceptions and purchasing decisions and providing them with extraordinary experiences (Pine and Gilmore, 1999; Zeithaml, Bitner and Gremler, 2009). LÄS MER