Sökning: "emotional weight"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden emotional weight.

 1. 1. APGAR score as a method for prediction of survival prognosis in newborn puppies and kittens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecca Axelsson; [2019]
  Nyckelord :APGAR; neonatal mortality; birth weight; neonatal viability; canine; feline;

  Sammanfattning : Neonatal mortality is a widespread problem in small animal medicine, of both economical and emotional concern. In human medicine, the APGAR scoring scale is used frequently worldwide since the 1950’s as an evaluation tool of viability in newborn infants. LÄS MER

 2. 2. "Man tränar för att bli smal" : Skolsköterskans upplevelser av det hälsofrämjande arbetet för att förebygga ätstörning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Maria Igelström; Maria Åkerberg; [2019]
  Nyckelord :adolescents; children; eating disorder; health-promotion work; school nurse; barn; hälsofrämjande arbete; skolsköterska; ungdomar; ätstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörning bland barn och ungdomar leder till fysiskt och psykiskt lidande. Symtomen är matvägran, tvångsmässiga tankar på kost och vikt samt störd kroppsuppfattning. Trauma, grupptryck och genetiska faktorer är riskfaktorer för att insjukna och tidig upptäckt och behandling är viktigt för ett tillfrisknande. LÄS MER

 3. 3. Matematisk självkänsla : En metasyntes om hur begreppet används i forskningslitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Adam Gustafsson; Karl Törnered; [2019]
  Nyckelord :domain-specific self-esteem; mathematical self-esteem; mathematical anxiety; Domänspecifik självkänsla; matematisk självkänsla; matematikångest;

  Sammanfattning : Vissa elever ser matematik som sitt favoritämne, andra känner ängslan för att de inte känner sig lika duktiga som övriga klasskamrater. Det vore därför användbart att dämpa elevers ångest och oro genom att arbeta med elevers matematiska självkänsla i klassrummet. Frågeställningarna för föreliggande examensarbete är följande: 1. LÄS MER

 4. 4. Our love, our language : A qualitative study on non-native speakers’ experiences of bilingual couplehood, language emotionality and self-perception in different languages

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Matilda Perovuo; [2018]
  Nyckelord :Bilingual couples; love; language choice; emotional weight; feeling different;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Erik Ahl; Linnea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Crohns sjukdom; dagligt liv; IBD; inflammatoriska tarmsjukdomar; påverkan; ulcerös kolit; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de vanligaste förekommande inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD), vilka är kroniska och går i skov. Sjukdomarna är mest utbredda i västvärlden, drabbar främst yngre människor samt har en ökande incidens. LÄS MER