Sökning: "emotional work"

Visar resultat 6 - 10 av 737 uppsatser innehållade orden emotional work.

 1. 6. Att värna demokratin. Kommunala tjänstepersoners konstruktioner av demokrati, rättigheter och medborgarskap i det kommunala arbetet med återvändare och islamistisk våldsbejakande extremism

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Clara Lebedinski Arfvidson; [2019-03-21]
  Nyckelord :demokrati; våldsbejakande extremism; återvändare; problemframställning; fixering; förskjutning; gräns; rättigheter;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the problem with so called returnees (återvändare) and violent extremism (våldsbejakande extremism) is constructed in the municipal work with and against the same in Sweden, using Carol Bacchi’s and Susan Goodwin’s Foucaultdian approach to policy analysis – the so-called “what’s the problem represented to be?” approach – as its primary method. The purpose is to explore how Swedish ideas of democracy are formed, strengthened and challenged, and what effects this may have on notions of citizenship and human rights. LÄS MER

 2. 7. Personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Remar; Johnsson Camilla; [2019]
  Nyckelord :Heart failure; security and insecurity; limitations; Theory of Planned Behaviour; Hjärtsvikt; trygghet och otrygghet; begränsningar; Teori om planerat beteende;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Hjärtsvikt är en folksjukdom och ca 250 000 människor i Sverige är diagnostiserade med sjukdomen. Hur drabbade personer upplever sjukdomen i vardagslivet är viktigt för att kunna hjälpa dem så mycket som möjligt. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med hjärtsvikt. LÄS MER

 3. 8. Sjuksköterskors upplevelser av professionell grupphandledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Liisa Linna; Stina Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadshandledning; professionell grupphandledning; sjuksköterska; stöd; upplevelser; clinical supervision; clinical group supervision; experiences; nurse; support;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är in i sin kärna ett emotionellt arbete, vilket skapar behov av stöd. Professionell grupphandledning är en stödmekanism där reflektionen är en central komponent. Reflektion inom ramen för en professionell handledningsgrupp innebär förutom stöd även en möjlighet till ny kunskap för deltagarna. LÄS MER

 4. 9. Polisen som en känslokameleont - En intervjustudie om emotionellt arbete inom polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Larsson; [2019]
  Nyckelord :Key words: police; emotion management; emotional adaptation; feeling rules; deep acting; surface acting and emotional dissonance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on six interviews with a mixture of female and male police officers regarding their emotional labour. The purpose of the study has been to examine how the police handle their emotions, as well as account for experienced differences between feelings that arise at meetings with perpetrators or crime victims. LÄS MER

 5. 10. När “känslohjärnan” tar över : En kvalitativ studie om riskfaktorer för utvecklandet av sexuell beteendeproblematik hos pojkar enligt yrkesverksamma terapeuter och behandlingspedagoger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Wendela Hilldoff; Jennie Norling; [2019]
  Nyckelord :Sexual behaviour disorder; pornography; risk factors; social learning theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the “emotional brain” takes over – A qualitative study about risk factors behind the development of sexual behaviour disorder according to therapists and treatment assistants. [Translated title] The aim of this study was to analyze different aspects which might have significance for the development of sexual behaviour disorders. LÄS MER