Sökning: "emotionell förmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden emotionell förmåga.

 1. 1. Syskonordning och personlighet : En kvantitativ studie relaterad till femfaktormodellen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Denise Gahnberg; [2019]
  Nyckelord :Positionen i syskonskaran; förstfödd; senare född; personlighet; femfaktormodellen; grad av öppenhet; grad av utåtriktning; grad av samarbetsvillighet; grad av samvetsgrannhet; grad av emotionell instabilitet; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syskonrelationer är ett ämne som de flesta individer kan relatera till. Det vanligaste antalet syskon i Sverige är två till tre. Enligt tidigare forskning gynnas förstfödda av sin position i syskonskaran när det gäller socioekonomiska utfall. LÄS MER

 2. 2. Ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manligarespektive kvinnliga fotbollslag : Observationer av ledarbeteenden hos fotbollstränare samtenkätstudie om ledarbeteenden och ledaregenskaper somfotbollsspelare uppskattar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :David Jansson; Karl Hammar; [2018]
  Nyckelord :Ledarbeteenden; Ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att undersöka uppskattade ledarbeteenden och ledaregenskaper hos manliga respektive kvinnliga fotbollsspelare, samt observera ledarbeteenden hos tränare för manliga respektive kvinnliga fotbollslag. Metod Studien utgick från mixed methods. LÄS MER

 3. 3. compassion fatigue - emotionell konsekvens av att vårda

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Alexandra Dahlberg; Julia Nylander; [2018]
  Nyckelord :empathy; compassion; the nursingprofession; fatigue.; empati; medkänsla; sjuksköterskeprofessionen; utmattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Medkänsla och empati är en essentiell del i sjuksköterskeyrket. Compassion fatigue (CF) kan drabba sjuksköterskan när den emotionella utmaningen som yrket innebär blir för påfrestande och försämrar den egna hälsan. CF kan leda till en försämrad förmåga att ge en god och omsorgsfull vård till patienterna. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier i relation till upplevd ångest och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofie Haettman; Sara Kärvås; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ökade krav i skolan kan leda till större behov för gymnasieungdomar att öka sin förmåga till bemästring. Detta tydliggör behovet av att undersöka gymnasieungdomars emotionella bemästringsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Entreprenörskap i hästföretag : en värdeskapande process

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marie Leijon Cedermark; Hanna Nyberg; [2018]
  Nyckelord :värdeskapande; entreprenörskap; kontext; social resurs; human resurs; ridutbildning; lärande; interaktion;

  Sammanfattning : Entrepreneurship is a part of society’s development. According to the Swedish curriculum for the compulsory school this enterprising and innovative mindset shall be fostered by developing the student’s entrepreneurial competences, such as responsibility and willingness to take action. LÄS MER