Sökning: "emotionell funktion kommunikation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden emotionell funktion kommunikation.

 1. 1. Mediemoralen går bananas! : dokumentärfilmen i en globaliserad värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Persson; [2016]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : “Mediemoralen går Bananas!” är en kandidatuppsats skriven av Johanna Persson i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier vid Lunds Universitet. I studien undersöks dokumentärfilmens plats och ansvar i en globaliserad värld. LÄS MER

 2. 2. Andraspråktalande undersköterskors upplevelse av kommunikation med de äldre inom äldreomsorg

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dora Giulfo; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En stor andel personal inom äldreomsorgen har annan kulturell bakgrund och har inte svenska som sitt första språk och för dem som har kommit till Sverige i vuxen ålder finns det olika möjligheter att utbilda sig till undersköterska och samtidigt lära sig det svenska språket. Att jobba inom äldreomsorgen utan att behärska det svenska språket kan vara en stor utmaning eftersom omsorgsarbetet i sig är kommunikativt krävande. LÄS MER

 3. 3. Vårdande möte i omvårdnaden av personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Stefan Andersson; Sara Törnlöf Romin; [2010]
  Nyckelord :Demenssjukdom; sjuksköterska - patient relation; identitet; integritet och välbefinnande;

  Sammanfattning : Personer med måttlig eller svår demenssjukdom förmedlar känslor, tankar och behov utifrån nedsatt kognitiv och emotionell förmåga. Då sjukdomen innebär annorlunda kommunikation och uttryck försvåras samspelet med vårdaren vilket kan minska välbefinnande och öka lidande. LÄS MER