Sökning: "emotionell intelligens EQ"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden emotionell intelligens EQ.

 1. 1. Kan högt EQ skapa bättre förutsättningar för ledarskap? : En kvalitativ studie om hur självförtroende hos ledare påverkar relationshantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fredrika Englund; Elin Liveroth; [2020]
  Nyckelord :Emotionell intelligens; EQ; relationshantering; självförtroende; ledarskap; Goleman;

  Sammanfattning : Title: Can high EQ create better conditions for leadership? - A Qualitative Study of how Leaders’ Self-Awareness Impact Relationship Management  Level: Student thesis, final assignment for the bachelor’s degree in business management   Authors: Fredrika Englund and Elin Liverot  Supervisors: Monika Wallmon and Svante Brunåker  Date: 2020 - June Aim: The aim with this study is to increase the understanding about how leaders’ EQ in the form of self-awareness impacts on relationship management.  Method: The study has been conducted through a qualitative approach with 10 semi-structured interviews based on the Harvard Professor, Daniel Goleman’s EQ-model. LÄS MER

 2. 2. Byggprojektledarens kompetensbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Sofia Rieloff; [2020]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer; framgångskriterier; byggprojektledaren; projektledning; ledarskap; ledarskapsegenskaper; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Frågeställningar: - Vilka ledarskapsegenskaper och kompetenser bör byggprojektledaren utveckla för att leda ett framgångsrikt projekt? - Skiljer sig byggprojektledarens ledarskap och kompetens beroende på projektets storlek? - Vilka ledarskapsegenskaper kan användas för att underlätta och effektivisera utbildningen av nya projektledare? Syfte: Studien syftar att identifiera vilken kompetens och ledarskapsfärdighet en byggprojektledare bör utveckla för att leda ett framgångsrikt projekt. Studien ämnar även att undersöka vilka framgångsfaktorer som kan användas för att underlätta och effektivisera utbildningen av nya projektledare. LÄS MER

 3. 3. Emotionell Intelligens & Ledarskap

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Hanna Daneshmir; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; EQ; EI; Emotion; organization; leadership; CEO; Emotionell intelligens; EQ; EI; Emotion; Organisation; Ledarskap; Företagsledare; VD;

  Sammanfattning : Introduction: Leadership has been a core issue of organizations for decades, if not for centuries. However, the previously so strong confidence in leadership rationality begins to weaken and instead, it is increasingly becoming a picture of the dualism that leadership often involves. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapets intelligens, empati, stress och resurser att bemästra stress hos personer i chefsposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Angela Hallberg; Sandra Skog; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; spiritual intelligence; rational intelligence; leader; manager; stress; coping resources; empathy; human leadership; leadership intelligence; Emotionell intelligens; själslig intelligens; rationell intelligens; ledare; chef; stress; copingresurser; empati; medmänskligt ledarskap; ledarskapets intelligens;

  Sammanfattning : En person i chefsposition har en viktig roll både gentemot företaget och sina medarbetare. Ronthys teori (2006, 2013) syftar till att belysa hennes syn på begreppet "ledarskapets intelligens" som består av: emotionell intelligens (EQ), rationell intelligens (RQ) och själslig intelligens (SQ). LÄS MER

 5. 5. Vänfabriken En intervjustudie om elevers erfarenheter av EQ övningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Nilsson; [2016-02-22]
  Nyckelord :EQ; emotionell intelligens; EQ övningar; kamrater;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka och belysa elevers erfarenheter av EQ övningar och arbete i Vänfabriken. Följande frågeställningar har används: hur upplever elever EQ övningar samt och hur beskriver elever att de påverkas av EQ övningar? Metod: I studien har använts en kvalitativ ansats. LÄS MER