Sökning: "emotionell personlighetsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden emotionell personlighetsstörning.

 1. 1. Läkarens omedelbara och indirekta motöverföringsreaktioner i akuta kliniska situationer med suicidala patienter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Georgios Vyrinis; [2021]
  Nyckelord :ST-läkare; Psykiater; Motöverföring; Emotionellt instabil personlighetsstörning; Akutmottagning;

  Sammanfattning : Inledning: Tidigare studier har visat att patienter som är diagnostiserade med emotionell instabil personlighetsstörning (EIPS) framkallar specifika motöverföringsreaktioner till sina terapeuter och omgivningen. Den samtida begreppet motöverföring används av terapeuten för att förstå patientens inre värld. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med emotionell instabil personlighetsstörning inom psykiatrisk vård- En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alice Lantz; Elin Enocsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ro med mig genom stormen : Hur personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever omvårdnadsbehovet inom psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mikaela Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Borderline; Tidvattenmodellen; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diagnosen borderline har funnits i snart 100 år men fortfarande finns det brister i omvårdnaden av personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning. Personer med borderline/emotionell instabil personlighetsstörning upplever att de inte blir tagna på allvar inom vården. LÄS MER

 4. 4. "Det känns som att man har en stämpel i pannan" : Upplevelser av bemötande på psykiatriska akutmottagningar enligt personer med emotionellt instabil personlighetsstörning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Mazdak Kargar; Anna Viktoria Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Emotional Unstable Personality Disorder; Borderline Personality Disorder; experiences; emergency ward; psychiatricEmotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk; Emotionellt instabil personlighetsstörning; borderline personlighetssyndrom; upplevelser; bemötande; akutmottagning; psykiatrisk;

  Sammanfattning : Personer med diagnosen emotionell instabil personlighetsstörning är högkonsumenter av psykiatrisk akutvård. Diagnosen kännetecknas av ett ihållande mönster av instabilitet vad gäller självbild, känslor och relationer med andra, samt en hög grad av impulsivitet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors attityder gentemot patienter med borderline personlighetsstörning. - En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ylva Skagert Hellendal; Iulia Vladu; [2018]
  Nyckelord :Borderline personlighetsstörning; sjuksköterska; attityd; stigma.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Borderline personlighetsstörning (BPS) är enligt många sjuksköterskor en svårbehandlad patientgrupp. Studien tar ansats i Travelbees omvårdnadsteori och den humanistiska åskådningen. LÄS MER