Sökning: "emotionella svårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden emotionella svårigheter.

 1. 1. Att utföra en bukspottkörtels uppgift - Föräldrars erfarenheter av att ha ett barn med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Ewards; Sofia Wahlgren; [2021-06-29]
  Nyckelord :Föräldrar; Upplevelser; Barn; Diabetes Mellitus typ 1; Familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes Mellitus typ 1 är den tredje vanligaste kroniska sjukdomen i världen hosbarn i skolålder. Diabetes typ 1 drabbar över 132 000 barn och ungdomar varje år världenöver och Sverige är bland de länder med högst incidens av diabetes typ 1 i denna åldersgrupp. LÄS MER

 2. 2. Palliativ vård : En litteraturöversikt av sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Hellström; Amanda Wallkulle; [2021]
  Nyckelord :Allmän litteraturöversikt; erfarenheter; kommunikation; livets slutskede; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: When a treatment is no longer curative it becomes palliative. Nurses are responsible for alleviating suffering and meeting the needs of patients and relatives. Previous research show that patients and relatives experience positive aspects of palliative care when nurses work person-centered. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans stöd till föräldrar i pediatrisk palliativ vård inom onkologi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline van Dijck; Hanna Tykö; [2021]
  Nyckelord :Nurse; paediatric; palliative care; parents; support; Föräldrar; palliativ vård; pediatrik; sjuksköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den palliativa vården som finns i all hälso- och sjukvård syftar till att stödja livskvalitén hos patienter som har en progressiv och livshotande sjukdom eller skada. Föräldrars mest traumatiska erfarenhet är när deras barns kurativa behandling mot cancer övergår till palliativ vård. LÄS MER

 4. 4. Det oföljsamma barnet : En kritisk diskursanalys av pedagogers tal om emotionella avvikelser hos barn i förskolan

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Caroline Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :Child health; Discrimination; Inclusive education; Professional vision; Stigmatization; Barnhälsa; Diskriminering; Inkludering; Professionell blick; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Nya examensmål har nyligen utformats för samtliga förskollärarutbildningar i Sverige. Dessa trädde i kraft den första januari i år, 2021, efter att regeringen konstaterat att skolan måste möta barn i neuropsykiatriska svårigheter, som exempelvis ADHD, på ett bättre sätt genom utökad kompetens på området. LÄS MER

 5. 5. Att vårda våldsutsatta barn : En litteraturöversikt över sjuksköterskans upplevda möjligheter och svårigheter i vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Lindqvist; Erika Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :Nurse; experiences; nursing; abuse; children; Sjuksköterska; erfarenheter; omvårdnad; misshandel; barn;

  Sammanfattning : Introduktion: Att vårda barn som blivit utsatt för våld kan leda till både emotionella och yrkesmässiga utmaningar. En av sjuksköterskans uppgift är att bedriva familjecentrerad vård, vilket kan kompliceras om en familjemedlem är den misstänkte. LÄS MER