Sökning: "emotionellt arbete Hochschild"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden emotionellt arbete Hochschild.

 1. 1. Psykoanalys som emotionellt arbete: En empirisk undersökning av förhållandet mellan psykoanalytikerns känslomässiga genuinitet och psykoanalysen som marknadsvara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emma Hemström; [2020]
  Nyckelord :psykoanalys; psykoterapi; psykoanalytiker; psykoterapeut; emotion; emotionellt arbete; härbärgera psychoanalysis; psychotherapy; psychoanalyst; psychotherapist; emotional labor; containing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka psykoanalys betraktat som emotionellt arbete i enlighet med Hochschild (1983). Inom såväl psykologin som sociologin har förekomsten och effekterna av emotionellt arbete för många yrkesgrupper studerats. Mycket lite har publicerats om emotionellt arbete i psykoterapi. LÄS MER

 2. 2. Att sätta plåster på brutna ben - Om kuratorer, känsloarbete och etisk stress i barn- och ungdomspsykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Evelina Hanson; [2020]
  Nyckelord :Social Work; Counsellor; Emotional labour; Moral Distress; Child and Adolescent Psychiatric Services CAP Socialt arbete; kurator; emotionellt arbete; etisk stress; barn- och ungdomspsykiatrin BUP ; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the last decades the Swedish Child and Adolescent Psychiatric Services (CAP) has undergone major organizational changes. According to social research the changes are mainly due to new public management reforms. The aim of this study was to examine how social workers, i.e. LÄS MER

 3. 3. Hur emotionellt krävande är egentligen arbetet inom kriminalvården? : En kvalitativ studie om det emotionella arbetet inom kriminalvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Isabella Hylén; Bojana Blaz; [2020]
  Nyckelord :Correctional care; emotional labor; Hochschild; policies; Foucault; front region; backstage; Kriminalvården; emotionellt arbete; Hochschild; riktlinjer; Foucault; främre region; bakre region;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyse how emotions affect prison officers in their daily work. The study seeks to understand how prison officers manage their emotions in the social interactions with clients, and how exercise of authority affects their handling of emotions at work. LÄS MER

 4. 4. Polisen som en känslokameleont - En intervjustudie om emotionellt arbete inom polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Nicole Larsson; [2019]
  Nyckelord :Key words: police; emotion management; emotional adaptation; feeling rules; deep acting; surface acting and emotional dissonance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is based on six interviews with a mixture of female and male police officers regarding their emotional labour. The purpose of the study has been to examine how the police handle their emotions, as well as account for experienced differences between feelings that arise at meetings with perpetrators or crime victims. LÄS MER

 5. 5. Everybody’s talkin’. Lönens roll i relationen mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emil Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Chef; Goffman; Handlingsutrymme; Lön; Socialt arbete; Socialtjänsten; Socionom;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lönens roll i förhållandet mellan medarbetare och första linjens chefer i socialtjänsten, samt hur första linjens chefer upplever sitt handlingsutrymme i lönerevisionsprocessen. Studien bygger på intervjuer med fem chefer vid kommuner i Skåne. LÄS MER