Sökning: "emotionellt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade orden emotionellt arbete.

 1. 1. Företagskulturens emotionella påverkan : En kvalitativ studie om emotionellt arbete och de anställdas känslomässiga investeringar i förhållande till företagskultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nora Sundberg; Olivia Jönsson; [2023]
  Nyckelord :Emotionellt arbete; företagskultur; organisationskultur; känslohantering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ägnas åt att identifiera känslor hos anställda på arbetsplatser, närmare bestämt identifiera emotionellt arbete. Emotionellt arbete är ett begrepp som betyder att anställda behöver använda sina känslor i sitt arbete i utbyte mot lön. LÄS MER

 2. 2. "Det här är ju vårt arbete - att man går in i en roll liksom" En studie om socialsekreterares erfarenheter av det emotionella arbetet inom utredning barn och unga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Saga Simonsson; Louise Ekerholm; [2023]
  Nyckelord :Emotional labor; professional role; collegiality; child perspective; social secretary Emotionellt arbete; professionell roll; kollegialitet; barnperspektiv; socialsekreterare; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, the child perspective in social services has become greater and more acknowledged over the years. Today, social services have a child perspective in which the children's best always should be the main issue in an investigation. LÄS MER

 3. 3. Barnhälsovårdssköterskors erfarenheter av emotionellt amningsstöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Thinggaard; Josefin Brettmar; [2022]
  Nyckelord :Barnhälsovårdssköterska; barnhälsovård; amning; emotionellt amningsstöd; fokusgrupp; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots hälsofördelar hos både mamma och barn sjunker amningsfrekvensen. Tidigare forskning har visat att trots intentionen var att helamma, så minskade amningen eller avslutades helt innan barnets sexmånadersdag p g a att föräldrar saknar stöd från barnhälsovården och att det emotionella amningsstödet ansetts otillräckligt. LÄS MER

 4. 4. Professionella i den privata sfären : En kvalitativ studie om emotioner och emotionella reglers roll vid hembesök i team

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stina Olsson; Wilhem Åström Göransson; [2022]
  Nyckelord :Home visits; emotions; emotional work; emotional labour; feeling rules; role; Hembesök; emotioner; emotionellt arbete; emotionellt lönearbete; känsloregler; roll;

  Sammanfattning : In Sweden, new parents are always offered a visit from a child health care nurse. Usually the home visit takes place with only the child health care nurse. In a smaller municipality in Sweden, a decision has been made that home visits should take place in teams. LÄS MER

 5. 5. Färgassociationer i en tredimensionell spelmiljö : En undersökning om hur olika färgsättningar av en spemiljö uppfattas emotionellt av spelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Iris Casado; Sassa Sjöberg Lang; [2022]
  Nyckelord :Färgteori; färgpaletter; färgassociationer; spelmiljöer; dataspel;

  Sammanfattning : Har färg en påverkan på känslor och är färgsättning viktig när det gäller hur spelmiljöer upplevs? Kan färgval i spel bidra till att fel stämning förmedlas, vilket i sin tur kan leda till en sämre spelupplevelse? Det här arbetet vill skapa en bättre förståelse kring hur färger kan användas i spel för att förbättra spelupplevelse. Arbetet utgick från fyra hypoteser som kopplades till en artefakt, vilket består av två spelmiljöer, inomhus- och utomhusmiljö, som kombinerar 3D- och 2D-grafik. LÄS MER