Sökning: "emotions"

Visar resultat 1 - 5 av 3380 uppsatser innehållade ordet emotions.

 1. 1. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares upplevelser av att arbeta med våldsutsatta kvinnor

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linda Melander; [2024-03-15]
  Nyckelord :men`s violence against women; social workers; Sweden; women`s rights; emotions; discretion; street-level bureaucrats;

  Sammanfattning : Men`s violence against women is a global problem and it is something that has existed for many years. It is a problem that many human rights organizations highlight and that the Women`s Convention works to abolish all forms of discrimination against women. LÄS MER

 2. 2. When reasons to dance are taken away A review of the effect of systematic persecution of the Hazaras on their traditional dance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hadi Abdolhadi; [2024-03-15]
  Nyckelord :Hazaras; traditional dances; persecutions; dehumanisation; human dignity; perception of cultural rights;

  Sammanfattning : This thesis examines the status of traditional Hazara dances in Afghanistan, which are gradually disappearing as an artistic genre. Anthropological studies highlight that dancing is an essential aspect of human behaviour, serving as a tool for storytelling, self-expression, and forming connections within communities. LÄS MER

 3. 3. “De tror att jag hänger med kriminella, att jag är farlig, fast egentligen är det tvärtom ”. En kvalitativ studie om hur mediebevakningen på Göteborgs förorter påverkar identitetsskapandet hos ungdomar boende i områdena

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Gunnarsson; Maja Pettersson; [2024-03-04]
  Nyckelord :Förort; media; medieskugga; ungdomar; stigma; identitet; mottagarperspektiv; receptionsanalys; encoding decoding; sociala medier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how youth residing in the suburbs of Gothenburg perceive the media portrayal of their residential areas and how this representation influences their self-image and identity. To address the study's objectives, three research questions have been formulated to gain a deeper understanding of the subject: 1. LÄS MER

 4. 4. National Heroes, Digital Soldiers, Vulnerable Children and all the Others: A Critical Discourse Analysis of Videos Communicating the QAnon Conspiracy Theory

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Cecilia Gatenheim; [2024-02-23]
  Nyckelord :conspiracy theory; far-right; emotions; video analysis; discourse analysis;

  Sammanfattning : This thesis analyses the making of Us and Them in videos communicating the QAnon conspiracy theory, which have been circulating on online social forums. For this purpose, Multimodal Critical Discourse Analysis is used, together with Sara Ahmed’s cultural theory of emotions. LÄS MER

 5. 5. Mellan raderna - En kvalitativ studie om varuhuschefers roll i en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Abrahamsson; John Ericsson; Alexandra Tsakiris; [2024]
  Nyckelord :mellanchefer; organisationsförändring; filtrering; identitet; föräldraroll; middle managers; organizational change; filtering; identity; parenting role; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som syftar till att bidra med en ökad nyansering av mellanchefers roll i organisationsförändringar genom att se till hur de själva uppfattar rollen i fråga och vad den innefattar. Studien behandlar således frågeställningen: ”Hur ser varuhuschefer på sin roll i en organisationsförändring?” För att besvara denna frågeställning har en kvalitativ fallstudie gjorts på sju varuhuschefer som har positionen som mellanchefer. LÄS MER