Sökning: "empathy in preschool children"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden empathy in preschool children.

 1. 1. Barnlitteraturens betydelse för barns språkliga medvetenhet : En intervjustudie i ett urval förskollärares arbete för att ge äldre barn stöd i att språkligt uttrycka känslor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Linnéa Bednars; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; språkligt uttrycka; känslor; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to provide an insight into how a selection of preschool teachers believes that child literature can be used as a tool in the educational activity, to support older children in linguistic expression of their emotions and consideration for others. And how the preschool teachers reason about the revised assignment in the preschool curriculm Lpfö18, which deals whit empathy and care in realtion to the work with children´s literature. LÄS MER

 2. 2. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 3. 3. Integration av nyanlända barn i förskolan : Förskollärares erfarenhet och förhållningssätt till integration

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elin Olsson; [2019]
  Nyckelord :integration; interkulturell; förskola; narrative; pedagogik; mångfald; mångkulturell interkulturalitet.;

  Sammanfattning : ABSTRACT The aim of this study is to describe the preschool teacher's perception of the integration work in pre-school, with newly arrived children and their families. The study describes the experiences and the attitudes of preschool teachers approach to newly-arrived children in preschool. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med empati i förskolan : Hur förskollärarna arbetar med barns empatiska förmåga i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Qarin Piehl; [2019]
  Nyckelord :Pedagogic; empathy; preschool;

  Sammanfattning : Empathy is an important human trait that we need to communicate with other individuals. According to the research found in this paper, the lack of empathy in children leads often to developing of aggressive behavior that causes communication difficulties with the children. LÄS MER

 5. 5. Empati, respekt och hjälpsamhet! : En studie av förskollärares uppfattningar om det demokratiska värdet omsorg om andra.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Magdalena Larsson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; democracy; care for others; phenomenography; development education; Förskola; demokrati; omsorg om andra; fenomenografi; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om omsorg om andra som ett demokratiskt värde som barnen ska utveckla. För att granska detta så har jag intervjuat fem stycken förskollärare från två olika förskolor. Jag analyserade min data med en fenomenografisk metodansats. LÄS MER