Sökning: "empati situation"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden empati situation.

 1. 1. Att möta anhöriga i samband med dödsfall på sjukhus : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jonas Gustafsson; Johanna Bravo; [2022]
  Nyckelord :Comfort Theory; död; litteraturstudie; närstående; sjuksköterskor; tröst.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver anhörigas olika behov vid dödsfall. Det beskrivs olika åtgärder vilket underlättar anhörigas sorgearbete, även handlingar som förvärrarsituationen. LÄS MER

 2. 2. Gestalta en pandemi : En gestaltningsanalys av Sveriges kriskommunikation under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Pettersson; Linus Sjöström; [2022]
  Nyckelord :pandemic; crisis communication; framing theory; frame; CERC; government; press conference; pandemi; kriskommunikation; gestaltning; inramning; CERC; regering; presskonferens;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en av de största kriserna på flera decennier och har gjort att Sveriges regering stått inför en situation där kriskommunikation krävs. En av de primära kommunikationsmedel som Sveriges regering har använt under pandemin är presskonferenser. LÄS MER

 3. 3. Närståendes erfarenheter vid vård av anhöriga i hemmet vid livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Clarine Lundström; Teresa Thurell; [2022]
  Nyckelord :End of life care; home care; significant others; Närstående; vård i livets slutskede; vård i hemmet;

  Sammanfattning : Bakgrund Närstående till anhöriga som vårdas vid livets slutskede har önskemål att vården kan ges i hemmet. Detta kan väcka känslor och leda till förändring i den närståendes livssituation. De närstående blir ofta en vårdare. LÄS MER

 4. 4. Hur kan empati skapas för djur med hjälp av informativa illustrationer? : Ett arbete som undersöker hur informativa illustrationer föreställande djur ska kunna väcka empati hos en vuxen målgrupp samtidigt som en trovärdighet och ett informativt värde behålls i illustrationerna.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jonas Westerholm; [2022]
  Nyckelord :Informativ Illustration; Informationsdesign; Informationsgrafik; Känslor i informativa bilder; Zoologi; Empati för djur;

  Sammanfattning : Över 1 miljon arter riskerar att dö ut i världen enligt WWF (2022) och inom Sveriges gränser klassas 2249 arter som hotade enligt den svenska rödlistan (2020). Om alla arterna försvinner leder det till stora konsekvenser både för människan och andra arter i världen som idag inte är hotade. LÄS MER

 5. 5. Vuxna patienters smärthantering vid akut smärta : patienters upplevelser från akutsjukvården

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emmy Wåhlin; Lovisa Irestål; [2022]
  Nyckelord :Caring encounters; Medical encounters; Pain management; Patient experience; Satisfaction; Bemötande; patientupplevelser; smärthantering; tillfredsställelse; vårdmöten;

  Sammanfattning : Pain is a symptom that occurs in many diseases and in emergency care is a common symptom that affects a patient's psychosocial and physical needs. An accurate assessment of a patient’s pain may be difficult to obtain due to the subjective nature of pain and the patient’s inability to accurately express the pain they are experiencing. LÄS MER