Sökning: "empati sympati Vård"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden empati sympati Vård.

 1. 1. Den muntliga kommunikationen mellan sjuksköterska och närstående inom palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cecilia Spånberg; Linn Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Palliativ vård; Kommunikation; Relation; Närstående; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som vård i livets slutskede och innebär en helhetsvård av patient och närstående under vägen fram till döden. Att vara närstående till en individ som genomgår palliativ vård innebär ett växlande mellan att vara vårdande och samtidigt bearbeta sin egen sorg. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens kunskaper och erfarenheter av kvinnlig könsstympning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Therese Ekblom; Pia-Therese Friberg; [2020]
  Nyckelord :Attityd; Erfarenhet; Kvinnlig könsstympning;

  Sammanfattning : Background: FGM is a deep-rooted tradition that has been practiced for over 2000 years. It occures mainly in the northeastern and eastern parts of Africa, in the Middle East and parts of Asia. About 200 million women have undergone FGM, with the current trend, the number of circumcised by 2030 will rise from 3.9 to 4. LÄS MER

 3. 3. Att bara vara människa : Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i palliativt skede

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Louise Ruuska; Sandra Svensson; [2017]
  Nyckelord :Copingstrategier; erfarenhet; kollegor; palliativ vård; sjuksköterskors hälsa.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård utsätts för emotionell påverkan. Det kan finnas svårigheter att balansera mellan närhet och distans, sympati och empati. Arbetet med patienter i palliativt skede utmanar sjuksköterskan professionellt och personligt. LÄS MER

 4. 4. Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av mötet med sjuksköterskan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Mimoza Demiri; Elin Signér-Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :Bröstcancer; Möte; Upplevelse; Kvinna; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : En av nio kvinnor i Sverige riskerar att få bröstcancer före 75-års åldern. Diagnosen bröstcancer kan upplevas som enpåfrestande livshändelse vilket kan medföra till en plötslig förändring i livet.Sjuksköterskan har i uppgift att stödja och finnas för patient från diagnos. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av sin yrkesroll på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johan Etzner; Olle Glansén; [2015]
  Nyckelord :Akutmottagning; Erfarenheter; Sjuksköterska; Yrkesroll;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan som arbetar på en akutmottagning har ett varierande och ibland mycket krävande arbete. Studier har visat att patienttrycket på akutmottagningarna är stort vilket medför en stor arbetsbörda för sjuksköterskan. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av sin yrkesroll på akutmottagningen. LÄS MER