Sökning: "empati"

Visar resultat 1 - 5 av 1094 uppsatser innehållade ordet empati.

 1. 1. Hur personer utsatta för partnervåld upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva-Lotta Hultman; Klara Dandebo; [2020-06-15]
  Nyckelord :Partnervåld; Bemötande; Hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Partnervåld är ett allvarligt problem som drabbar både individ och samhälle. Personersom utsätts för partnervåld uppsöker hälso- och sjukvård oftare än personer som inte ärvåldsutsatta. LÄS MER

 2. 2. Motivation i scrum masterns team: En kvalitativ studie utifrån scrum masterns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Emilia Pålsson; Evelina Stolt; [2020]
  Nyckelord :agila metoder; SCRUM; scrum master; ledarskap; motivation; belöningar; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I takt med att agila metoder utvecklats har flertalet agila ramverk utformats. I och med detta har även ledarskapet genomgått en utveckling. Utvecklingen av ledarskapet har lett till mer engagerade och självorganiserade team. Ett av de agila ramverken är SCRUM. LÄS MER

 3. 3. Att ställa om över en natt : En fallstudie om upplevelser av en oplanerad förändringsprocess till digital verksamhet ur ett sensemaking perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Berggren; Hellen Torberger; [2020]
  Nyckelord :distance learning; e-learning; technology acceptance; change management; crisis management; organizational change; sense making; sense-making; distansundervisning; e-lärande; teknologi acceptans; förändringsarbete; förändring under kris; organisationsförändring; meningsskapande;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how change processes created under abrupt conditions are experienced and how they function, by studying the change process from an employee perspective, with connection to sensemaking. Theoretical framework: The theories in this study are based partly on previous research of organizational change, where we bring up factors for success and failure on different levels and partly on crisis management that gives an understanding of changes created under abrupt and unplanned circumstances. LÄS MER

 4. 4. Det sociala stödet på intensiven : Att hantera stressande omvårdnadssituationer med hjälp av socialt stöd   En kvalitativ studie om sjuksköterskors upplevelser av stöd på intensivvården

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Erik Diaz Milla; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskor; intensivvårdsavdelningar; socialt stöd;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersökte sjuksköterskors upplevelse av socialt stöd på intensivvårdsavdelningar. Deltagarna i studien var fem stycken sjuksköterskor mellan 23-62 år och hade mellan 2-40 års arbetserfarenhet. Samtliga av deltagarna arbetade på en intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 5. 5. Hur skulle myran må? - En intervjustudie om hur djur framställs och används i utbildningssyfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Dejla Krcic; Milica Peric; [2020]
  Nyckelord :Proximala utvecklingszonen; Mediering; Läroplansteori; Läroplan; Realiseringsarena; Transformeringsarna.;

  Sammanfattning : Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och har ett sociokulturellt- och läroplansteoretiskt perspektiv för att undersöka hur djur framställs i förskolan samt hur de kan användas som pedagogisk resurs. Studien är baserad på enskilda intervjuer med fyra förskollärare. LÄS MER