Sökning: "empatiprocessen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet empatiprocessen.

 1. 1. Empati i den vårdande relationen – en begreppsanalys i palliativ kontext

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Samuel Hylén; Niklas Olofsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :Empati; Begreppsanalys; Palliativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begrepp är något som människor använder för att beskriva och förstå sinverklighet och de har en viktig roll inom omvårdnad. Empati är ett begrepp som förekommer ibeskrivningar av sjuksköterskans yrkesroll och är ett centralt begrepp inom flerateoribildningar inom omvårdnadsvetenskap. LÄS MER

 2. 2. Suggestibilitets roll i empati : skillnaden mellan skillnaden mellan att passivt tilldelas och att aktivt dela en annans känsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Björn Holgersson; [2008]
  Nyckelord :empathy; suggestibility; stimulus; emotion;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser empati ur ett troligen helt nytt perspektiv genom att likna empatiprocessen vid den suggestibla som ”den andres” förmedlande av stimu¬lus, vilket av målpersonen mottages, processas och därefter ofta resulterar i en, hos målpersonen, genuint upplevd känsla eller uppfattning. I uppsatsen förslås vidare att empati och suggestibilitet skiljer sig ifrån övrig form av var¬seblivning genom det radikala internaliserandet av stimulus som de ofta ska¬par hos målpersonen. LÄS MER