Sökning: "empirical methods statistics"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden empirical methods statistics.

 1. 1. Vaccinkriget : En kritisk diskursanalys om hur den sociala identiteten ”vaccinmotståndare” konstrueras diskursivt i Dagens Nyheter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emelie Karlsson; Tessa Pohjanen; [2022]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; Dagens Nyheter; artiklar; vaccinmotståndare; konstruering; covid-19-pandemin; vaccinering.;

  Sammanfattning : In the last two years of our lives we have been living in a world that revolves around the covid-19-pandemic. During this time we have, and still are, exposed to a large amount of information that circulates both through media but also in real life. LÄS MER

 2. 2. Measuring Labor Demand using Job Ads

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kevin Dee Boman; Wilhelm Åkesson; [2021-06-30]
  Nyckelord :labor market; Beveridge curve; big data; vacancy rate; internet data; time series;

  Sammanfattning : Using the largest digital job ads platform in Sweden, we construct a daily labor demand index based on millions of job ads. This daily index functions as a less expensive, high frequency complement to o cial survey data. To measure the precision of this index we compare it to o cial survey statistics and nd that it tracks labor demand. LÄS MER

 3. 3. How can talent remain within the business? : A qualitative study on employee retention activities and strategies within the retail sector

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robin Ljung; Anton Nykänen; [2021]
  Nyckelord :retail; retention; retention activities;

  Sammanfattning : Since the retail industry has been drastically affected due to the growth of online shopping, companies have become more aware of higher competition in their current physical stores. Since there is still demand for companies to have physical stores, they have to understand the values those remaining physical stores possess and understand the undergoing changes in the sector. LÄS MER

 4. 4. Mark för utveckling av samhällsfastigheter, hur värderas den? - En analys av hur kommuner fastställer marknadsvärdet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Hilda Stensson; Sara Lofthammar; [2021]
  Nyckelord :EUs statsstödsregler; fastighetsutveckling; fastighetsvärdering; kommunal markförsäljning; marknadsvärde; ortsprismetoden; samhällsfastigheter; värderingsmetod; Technology and Engineering; Mathematics and Statistics; Business and Economics;

  Sammanfattning : Utvecklingen av samhällsfastigheter har under de senaste åren gått från att vara en kommunal angelägenhet till något som allt fler aktörer fått upp ögonen för. Ett stort behov av skolplatser och särskilda boenden för äldre har inneburit att flera svenska kommuner avyttrat sin mark till både privata och kommunala bolag som får stå för utvecklingen av morgondagens skolor och äldreboenden. LÄS MER

 5. 5. Impact of Industry 4.0 on the Supply Chain of Zagros Petrochemical Company

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mynudden Zikria Bahar; Ghazal Rostami; [2021]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Industry 4.0; Information and Communication Technology; Business Intelligence; Multi-Channel Network; Zagros Petrochemical Company;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is a concept that emphasizes system and process automation, digitalization, and data interchange in the workplace. Its purpose is to create a smart factory that will cut lead times and increase system productivity by responding to client demand or unforeseen circumstances. LÄS MER