Sökning: "empiriinsamling"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet empiriinsamling.

 1. 1. Boendesegregation i Geneta : En kvalitativ studie kring upplevelser av att bo i ett område med benämningen ”särskilt utsatt”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Anna Löfgren; [2022]
  Nyckelord :Segregation; boendesegregation; granskapseffekter; socioekonomisk status; etnisk segregation;

  Sammanfattning : Segregation är ett rumsligt begrepp. Utifrån detta handlar denna uppsats om hur segregationen i Södertälje kan appliceras på Geneta. Geneta har av Polismyndigheten fått benämningen som ”ett särskilt utsatt område”. Den tidigare forskningen som gjorts kring segregation är främst baserad på kvantitativa metoder. LÄS MER

 2. 2. Employer branding och den ökade digitaliseringen på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie om den ökade digitaliseringens inverkan på organisationers strategier vid attrahering av personal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Amen; Kevin Inal; [2022]
  Nyckelord :Employer Branding; Digital employer branding; Covid-19; Employer branding attraction; Digitalization; Employer branding; Digital employer branding; Covid-19; Employer branding attrahering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett företagsekonomiskt problem som organisationer stöter på är förändringen som sker på arbetsmarknaden i samband med den ökade digitaliseringen. Den ökade digitaliseringen har lett till att organisationer har behövt ställa om sina employer branding strategier. LÄS MER

 3. 3. Att styra en insourcingprocess : En kvalitativ fallstudie om Kinnarps och dess utmaningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Johansson; Emma Persson; [2022]
  Nyckelord :Insourcing; insourcingprocess; strategi; styrning; utmaningar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under många år har företag valt att outsourca delar av sin verksamhet. Motreaktioner på strategin har vuxit fram och insourcing har blivit en aktuell alternativ strategi. Flera forskare nämner att processen att ta hem produktion är mindre beforskat och i behov av vidare forskning. LÄS MER

 4. 4. ”Alla gillar ju olika ledarskapsstilar” : -En kvalitativ studie gällande idrottslärares erfarenheter om tvålärarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :André Lundström; [2022]
  Nyckelord :Tvålärarskap; co-teaching; idrottslärare;

  Sammanfattning : I denna studie var syftet att undersöka idrottslärares erfarenheter till ett tvålärarskap samt de effekter som det för med sig. Frågor som behandlades var hur utformningen av undervisningen såg ut men också fördelar och nackdelar med ett tvålärarskap. Vid analysen tillämpades en fenomenografisk analysmodell bestående av sju steg. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 och svenska elitidrottsklubbar : En kvalitativ intervjustudie om svenska elitfotbolls- & elithockeyklubbars finansiering och ekonomiska åtgärder till följd av pandemins ekonomiska effekter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Bergqvist; Ilia Sharifan; [2022]
  Nyckelord :financing; Covid-19 pandemic; Swedish elite sports clubs; loss of income; economic support; insolvency; Contest Theory; destructive competition; finansiering; Covid19-pandemin; svenska elitidrottsklubbar; intäktsbortfall; stöd och bidrag; insolvens; Contest theory; destruktiv konkurrens;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer med företrädare för svenska elitidrottsklubbar, inom fotboll och ishockey, beskriva vilka ekonomiska åtgärder som vidtagits på grund av intäktsbortfallen till följd av Covid19-pandemin, samt vilka konsekvenser det har haft för klubbarnas finansiering och deras syn på risker med finansieringen. Pandemin har medfört ekonomiska påfrestningar med stora intäktsbortfall, vilket har satt klubbarnas finansiella verksamhet på prov. LÄS MER