Sökning: "empirisk intervjustudie"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade orden empirisk intervjustudie.

 1. 1. VÅRDPERSONALENS UPPLEVELSER AV HUR CLOWNER KAN VARA ETT STÖD I ATT IDENTIFIERA RESURSER HOS PERSONER MED DEMENS

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Danesjö; Patricia Johansson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Demens; Clowner; Hälsofrämjande arbete; Salutogent förhållningsätt; Resurser;

  Sammanfattning : Demens är en sjukdom som främst drabbar äldre. I Sverige är idag cirka en av fem personeröver 80 år drabbade. Befolkning blir allt äldre och därför beräknas antalet äldre med demensöka drastiskt i framtiden. Demens kan bero på flera olika underliggande sjukdomar som i sintur har flera olika symtom, vilket gör omvårdnaden komplex. LÄS MER

 2. 2. Den goda sjukvården blir påverkad av stress : En kvalitativ intervjustudie 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Disa Björk; Amanda Viberg; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; omvårdnad; patient; sjuksköterska;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Sjuksköterskeyrket kan bestå utav mycket stress i arbetet vilket medför en stor psykisk och fysisk ansträngning. När den arbetsrelaterade stressen inträffar hos sjuksköterskorna kan det leda till svårigheter att uppfylla en god omvårdnad av patienterna. LÄS MER

 3. 3. "Kyla på huvudet lindrar i alla fall akuta symtom" Ishockeyspelares upplevelse av upprepade hjärnskakningar : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Lindgren; Stefan Holmlund; [2021]
  Nyckelord :Hjärnskakning; Ishockey; Kylhjälm; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärnskakningar har under 2000-talet utvecklats till ett allt större problem inom ishockeyn. Under säsongerna 2012 - 2015 drabbades 105 spelare i Svenska hockeyligan (SHL) av en hjärnskakning. Tillsammans med knä- och axelskador är hjärnskakning den vanligaste skadan inom ishockeyn. LÄS MER

 4. 4. Mötet som berör : - En intervjustudie med sjuksköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annelie Evysdotter; [2021]
  Nyckelord :#suicid #CoseOnes #suicidprevention #DareToTalk #nurse #Reconciliation; #suicid #efterlevande #suicidprevention #vågaprata #sjuksköterska #försoning;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett suicid intträffar efterlämnar ofta den personen en närstående. Forskning visar att de närstående som mist en anhörig i suicid riskerar att själva hamna i ohälsa med en ökad suicidrisk som följd. Ohälsan hos de närstående kan variera men många gånger har den inslag av psykosomatiska besvär. LÄS MER

 5. 5. En studie om hur lärare motiverar elever att skriva på engelska i grundskolans årskurs 4-6. : En intervjustudie ur ett lärarperspektiv om elevers skrivande i EFL klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Moustafa Finjan; [2021]
  Nyckelord :stöttning; motivation; skrivning; andraspråksinlärning; engelska för yngre åldrar.;

  Sammanfattning : I dagens skola uppvisar många elever svårigheter med att skriva på engelska.Läraren har en viktig roll i elevernas språkutveckling genom att stötta och motivera elevernatill att skriva på engelska. LÄS MER