Sökning: "empirisk invandrare"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden empirisk invandrare.

 1. 1. En empirisk analys av invandringens påverkan på sysselsättning och inkomstnivå på Sveriges kommuner år 2005-2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julia Kretz; [2017]
  Nyckelord :Invandring; lön; sysselsättning; arbetsmarknad; arbetsutbud; Business and Economics;

  Sammanfattning : Stora invandringsflöden till Sverige under många år har gjort Sverige till ett av de länder som har störst andel invandrare per yta. En av de viktigaste frågorna är huruvida invandrare kommer in på arbetsmarknaden och vad det i så fall har för följder på svenskföddas arbetsmarknadsutfall. LÄS MER

 2. 2. Frivilliga samhällshjältar i strid mot samhällskollaps - En kvalitativ innehållsanalys av diskussioner om organisationen Soldiers of Odin på Flashback och Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ella Turta; [2016-10-11]
  Nyckelord :soldiers of Odin; medborgargarden; säkerhet; social kontroll; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Bristen på tidigare empirisk forskning om fenomenet medborgargardenligger till grund för min studie. Mitt övergripande syfte är att undersöka om Soldiers of Odin kanförstås som medborgargarden utifrån Les Johnstons (1996) teori. LÄS MER

 3. 3. Narkotikastrafflagen och rättssäkerheten : Påverkar etnicitet påföljdsbedömningen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Selma Hadzovic; Rebin Taleb Aziz; [2016]
  Nyckelord :Juridik; Rättsvetenskap; Rättssäkerhet; Narkotika; Brott; Straffrätt; Etnicitet; Diskriminering;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas om domstolen i narkotikabrott tar hänsyn till en av våra viktigaste rättsprinciper, objektivitetsprincipen. Principen är viktig i ett rättssamhälle som Sverige där ingen ska diskrimineras utifrån etnicitet, kön, sexuell läggning, religion och andra sociala faktorer. LÄS MER

 4. 4. Att bryta mönster : Att inkludera nya generationens invandrare i idrottsundervisning

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mohammed Alhabib; Amel Balic; [2016]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; Inkludering; Lärare; Kommunikation och Undervisning.;

  Sammanfattning : Sverige genomgår en utveckling där en generationsväxling som har formats av tidigareflyktingströmmar från exempelvis forna Jugoslavien och Mellanöstern. Även idag tar Sverigeemot och hjälper individer med utländsk bakgrund in i det svenska samhället. LÄS MER

 5. 5. Arbetslöshet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden : En empirisk analys av vilka kommunala faktorer som kan påverka den höga arbetslösheten bland utrikesfödda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Dounia Pascha; [2014]
  Nyckelord :Unemployment; foreign-born; native born; Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment NAIRU ; statistical and preference based discrimination and country-specifik human capital; Arbetslöshet; utrikes född; inrikes född; Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment NAIRU ; statistisk- och preferensbaserad diskriminering samt land-specifikt humankapital;

  Sammanfattning : Unemployment amongst Swedish citizens is higher within the group which falls under the designation foreign-born. The aim of this thesis is to examine which municipal factors that can explain the differences in unemployment amongst foreign-born relative to native born. LÄS MER