Sökning: "empirisk studie språk barn"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden empirisk studie språk barn.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på elevers språkinlärning i årskurs 4-6 : En empirisk studie om lärarens syn på digitala verktygens användning i engelskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Mirsada Causevic; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; digital tools; 4-6 English teachers; digital skills; virtual world; Digitalisering; digitala verktyg; 4–6 engelsklärare; digital kompetens; virtuell värld;

  Sammanfattning : Dagens globaliserade samhälle är sammankopplat bl.a. via den digitala tekniken, vilket bidrar till utvecklingen av individens språk och kommunikationsförmåga. Dagens barn utvecklar sitt engelska språk och digitala kompetenser i skolan men även utanför genom interaktion via sociala medier och spelifiering. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers arbete med barns språkkompetens. En empirisk studie om ett språkutvecklande arbetssätt i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Görling; Nahid Halawi; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I allmänhet går förskolebarn från ett initialt icke behärskat verbalt språk till ett behärskat verbalt språk när de lämnar förskolan för förskoleklass. I denna process förekommer många stunder och många olika aktiviteter där pedagogerna på avdelningarna arbetar intensivt med att främja barnens språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Den som inte kan ett annat språk kan sitt eget. En empirisk studie om hur pedagoger arbetar med flerspråkiga barn i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sabrina Nikolov; [2015]
  Nyckelord :Flerspråkighet; fritidshem; pedagoger; modersmål;

  Sammanfattning : Abstract• Problem, syfte och frågorStudiens syfte med detta arbete är att ta reda på hur fritidspedagoger arbetar med barnsflerspråkiga användning på fritidshem. Detta är också huvudfrågan i arbetet. Längre ner iarbetet ”syfte och frågeställningar” har jag riktat in mig och avgränsat mina underfrågor somni kan se i det stycket. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av ensamkommande barn : En diskurspsykologisk studie kring hur föreställningar om ensamkommande barn görs trovärdiga på ett diskussionsforum online

  Master-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Christofer Bjurhult; [2015]
  Nyckelord :Concepts; constructions; credibility; discursive psychology; Flashback Forum; unaccompanied children; Diskurspsykologi; ensamkommande barn; Flashback Forum; föreställningar; konstruktioner; trovärdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konstruktioner av ensamkommande barn har undersökts till viss del. Föreställningar om barnen i bland annat medier och policydokument har studerats. Hur barnen konstrueras inom en "vardagskontext", i form av ett öppet diskussionsforum online (Flashback Forum), och hur konstruktioner däri görs trovärdiga, bedöms eftersatt. LÄS MER

 5. 5. Ett barnfritt livsval : en studie om frivilit barnlösa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Petra Lind; Cecilia Nordqvist; [2015]
  Nyckelord :Frivillig barnlöshet; barnfri; grundad teori; childless by choice;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka frivilligt barnlösa i en svensk kontext. Med grundad teori som metod har vi satt fokus på individernas egna upplevelser kring livsvalet. Tidigare forskning har främst fokuserat på heterosexuella kvinnor samt frågor som handlar om val kontra omständigheter kring beslutet att inte skaffa barn. LÄS MER