Sökning: "empiriska läsarstudier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden empiriska läsarstudier.

  1. 1. Vad betyder n-ordet för unga läsare? : Reaktioner på rasistiska tendenser i Mark Twains The Adventures of Huckleberry Finn

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

    Författare :Mårten Sundholm; [2013]
    Nyckelord :empiriska läsarstudier; rasism; Mark Twain; Huckleberry Finns äventyr; läsarreaktioner; demokrati; neger; Martha C. Nussbaum; narrative imagination;

    Sammanfattning : .... LÄS MER