Sökning: "empiriskt bidrag"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden empiriskt bidrag.

 1. 1. Interna service recovery strategier inom hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Tilda Svensson; Gabrielle Wågström; [2019]
  Nyckelord :Service recovery; internal strategies; service failure; hotel; Service recovery; interna strategier; service failure; hotell;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur hotell arbetar med interna service recovery strategier, utifrån ett företagsperspektiv. Metod: Studien är genomförd enligt kvalitativ forskningsmetod där empiriskt material är insamlat via semistrukturerade intervjuer med hotellpersonal. LÄS MER

 2. 2. Ramverk för att motverka algoritmisk snedvridning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Clara Engman; Linnea Skärdin; [2019]
  Nyckelord :algorithmic bias; artificial intelligence; framework; cognitive bias; automation; algoritmisk snedvridning; artificiell intelligens; ramverk; kognitiv snedvridning; automatisering;

  Sammanfattning : Användningen av artificiell intelligens (AI) har tredubblats på ett år och och anses av vissa vara det viktigaste paradigmskiftet i teknikhistorien. Den rådande AI-kapplöpningen riskerar att underminera frågor om etik och hållbarhet, vilket kan ge förödande konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Managing Culture in Core Facilities : A case study at Karolinska Institutet in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :David Juhlin-Dannfelt; Marcus Sandmark; [2019]
  Nyckelord :Culture; Organizational culture; Core facility; Culture in core facilities; Core facility management.; Kultur; Organisationskultur; Core-facilitet; Kultur i Core-faciliteter; ledning av Core-faciliteter;

  Sammanfattning : This thesis looks to investigate cultural effects on research organizations work with core facilities and how to adhere to the cultural setting in a core facility. Previous literature on core facilities have ignored culture as a concept and literature on organizational culture have little empirical material regarding core facilities. LÄS MER

 4. 4. Logotypers exklusivitet : En kvantitativ studie om hur logotypens färg och typsnitt påverkar konsumentens uppfattade exklusivitet av ett varumärke.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Louise Lindbäck; Anton Sjööblom Zellman; [2019]
  Nyckelord :Exklusivitet; Typsnittsformat; Färger; Logotyper; Varumärken.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Färg och typsnitts påverkan på logotypers exklusivitet. Författare: Anton Sjööblom Zellman & Louise Lindbäck. Kurs: C-uppsats, Examensarbete i Företagsekonomi. Huvudområde: Företagsekonomi. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar investeringsprocessen : - En komparativ fallstudie om de främsta faktorerna som påverkar investeringsprocessen i svenska kommunägda bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Persson; Sally Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investment process; factors affecting the investment process; municipalhousing company; public good; investments in real estate; Investeringsprocess; faktorer som påverkar investeringsprocessen; kommunägda bostadsbolag; allmännytta; fastighetsinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investeringar i företag och samhälle bidrar till en ökad BNPtillväxt därför är det av betydande vikt att identifiera investeringsbegreppet. Investeringar är även avgörande för ett företags framtida överlevnad därav är det viktigt att förstå investeringsprocessen och vilka faktorer som påverkar den. LÄS MER