Sökning: "employability"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade ordet employability.

 1. 1. "Förvänta dig alltid lite mer." : En intervjustudie om elevers utveckling mot yrkeskunnande inom gymnasiesärskolans lärlingsutbildning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Lamotte; Helena Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A main purpose of upper secondary school for students with intellectual disability is to create vocationally skilled individuals. Despite that, only a small number of special education high school students actually end up in employment. LÄS MER

 2. 2. Arbetsträningens betydelse för arbetslösas återinträde på arbetsmarknaden : En kvalitativ studie av arbetsträning som verksamhet för stärkande av individens anställningsbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Michaela Furöstam; Malin Syvertsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur verksamheter inom en organisation arbetar med arbetsträning och hur den är upplagd i syfte att stärka deltagarnas anställningsbarhet. Studien utfördes i samarbete med en ideell organisation, vilken bedriver arbetsträning. LÄS MER

 3. 3. Sömnbristens upplevda påverkan på nattarbetares hälsa, fungerande på arbetsplatsen och anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marina Keuchenian; Jihan Al-Zuhairi; [2020]
  Nyckelord :Sleep deprivation; night work; employability; well-being; work performance;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är sömnbrist ett problem och det är relativt vanligt bland nattarbetare. Tidigare studier har visat att sömnbrist leder till en rad konsekvenser som trötthet och kognitiva störningar. LÄS MER

 4. 4. Den anställningsbara personalvetaren - En kvantitativ studie som analyserar möjliga faktorer som kan leda till en anställning inom kompetensområdet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Berentsen; Caroline Christensson; [2020]
  Nyckelord :Employment; HR-degree; students; competence-feeld; inquiry; part-time job; social class; social network; Anställning; HR-examen; studenter; kompetensområde; enkät; extraarbete; klass; socialt nätverk;

  Sammanfattning : The human resources field has changed and the responsibility for employability has been transferred to the individual himself. In this study, we have been interested in the extent to which individuals with a HR-degree from Örebro University have an employment in the field of competence after graduation and if we could identify what have affected their employment. LÄS MER

 5. 5. Att ta avsked från idrottskarriären : en existenssociologisk studie om manliga elitidrottares omställning till livet efter karriären

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johan Petrén; Anna Terborn; [2020]
  Nyckelord :existentiellt imperativ; existenssociologiskt perspektiv; elitidrott; identitet; omställning;

  Sammanfattning : Today's professionalisation in sport has given many sports-loving athletes the opportunity to develop a career through sport. However, it is an industry that in most cases is not examined often about how elite athletes experience their lives, especially what happens when their elite career comes to an end. LÄS MER