Sökning: "employee stock options"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden employee stock options.

 1. 1. Kvalificerade personaloptioner - Utmärkta för de unga företagen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :David Tinglöv; [2018]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; värdepapper; personaloptioner; förmånsbeskatting; employee stock options; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2017, the Parliament of Sweden enacted a new set of rules in the Income Tax Act (sw: Inkomstskattelagen (1999:1229)) regarding the taxation of certain employee stock options (sw: personaloptioner), which came into force on January 1, 2018. These rules created a new category of employee stock options called qualified employee stock options. LÄS MER

 2. 2. Kvalificerade personaloptioner : Särskilt i ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :kvalificerade personaloptioner; personaloptioner; neutralitetsprincipen; skatterätt; innovationsundantaget;

  Sammanfattning : Dagens skattemässiga reglering av personaloptioner har blivit kritiserad då skattesatsen ansetts vara för hög. Bland annat därför införs nya regler i IL om s k kvalificerade personaloptioner. Dessa kvalificerade personaloptioner innebär ett avsteg från de skattemässiga principerna om likformighet och neutralitet. LÄS MER

 3. 3. Som ett hjärtbyte utan facit : Baksidan av personaloptioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lena Clarén; Erik Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 2016 publicerades ett flertal artiklar angående problem som innovativa företagare ansåg fanns kring personaloptioner. Företagarna var framför allt inte nöjda med den beskattning som personaloptioner har samt den utredning som regeringen låtit göra. LÄS MER

 4. 4. En morot från staten – Kvalificerade personaloptioner ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Ranvinge; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; Personaloptioner; Incitamentsprogram; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alltsedan incitamentsprogrammen introducerades i Sverige med inspiration från USA i mitten på 1900-talet har beskattningen av dem orsakat såväl tillämpningsproblem som debatt. Det handlar om de situationer där ett företag erbjuder anställda aktier i bolaget antingen i form av värdepapper eller personaloptioner. LÄS MER

 5. 5. Cross-border taxation of employee stock options - Is the Swedish Supreme Administrative Court’s ruling in case 1480-15 and 1483-15 regarding taxation of employee stock options supported by the case law provided by the European Court of Justice?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ida Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Employee stock options; Cross-border taxation; OECD; Fundamental freedoms; Comparable situations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to present issues related to cross-border taxation of employee stock options and critically inquiring whether the Swedish Supreme Administrative Court’s reasoning about comparable situations in the two rulings concerning taxation of stock options is supported by ECJ case law. On 4th of November 2015, the Supreme Administrative Court in Sweden issued two rulings concerning taxation of foreign earned income from employee stock option and share programs that was earned before the employee moved to Sweden and became a Swedish tax resident, but was actually paid to the employee after that point. LÄS MER