Sökning: "employee turnover"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden employee turnover.

 1. 1. The Value of Social Sustainability The relation between social corporate sustainability performance and corporate financial performance in the Swedish mining and metal- and steel-production industries

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Johan Brändeskär; Oscar Höög; [2021-06-30]
  Nyckelord :Resource-based view; stakeholder theory; sustainability; social sustainability; metal and steel industry; mining; intangible asset;

  Sammanfattning : In this thesis, a qualitative analysis of how companies' representative of the Swedish mining, steel, and metal industries view social sustainability in terms of its ability to generate financial benefits. The results indicate that all of the analysed companies view social sustainability as value creating. LÄS MER

 2. 2. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER

 3. 3. Personalomsättning som affärsmodell : En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Matilda Lind; Lina Larsson; [2021]
  Nyckelord :audit assistant; audit profession; expectations; perceptions; motive to leave; employee turnover; revisorsassistent; revisorsprofession; förväntningar; uppfattningar; motiv att lämna; personalomsättning;

  Sammanfattning : Titel Personalomsättning som affärsmodell - En kvalitativ studie med fokus på före detta revisorsassistenter  Författare Lina Larsson och Matilda Lind   Handledare Pernilla Broberg  Bakgrund Många nyexaminerade ekonomer lockas av revisorsprofessionen men cirka 50% väljer att sluta sin anställning inom tre år. Forskare menar att en anledning till den höga personalomsättningen inom revisionsbranschen kan vara att revisorsassistenter väljer att lämna yrket. LÄS MER

 4. 4. Att arbeta med organisatorisk kunskapsåterföring : En studie om existerande förutsättningar och utmaningarhos en svensk bostadsutvecklare i Stockholmsregionen

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fredrik Landelius; Adam Croce; [2021]
  Nyckelord :Knowledge management; knowledge feedback; housing development; real estate development; Knowledge management; kunskapsåterföring; bostadsutveckling; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Kunskap anses idag vara en av de mest betydelsefulla tillgångarna inom en organisation.Genom att hantera befintlig kunskap kan ett ökat lärande inom organisationen åstadkommasvilket kan bidra till effektivare arbetsprocesser och därmed konkurrensfördelar på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Should I stay or should I go? : A quantitativestudy of the staff well-being and turnover problem within the audit industry.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Oscar Davidsson; Frida Falck; [2021]
  Nyckelord :Auditing; Audit Profession; Audit firm; Employee turnover; Job satisfaction; Well-being; Willingness to stay;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to explain how individual and strategic firm-level factors, through well-being as a mediating factor, make audit employees more prone to stay within the profession as well as to provide a more holistic picture of why they stay.   Methodology: The study is built upon a positivistic standpoint with a deductive approach using a quantitative method where a survey was sent out to Swedish audit employees with at least three years of experience within the profession. LÄS MER