Sökning: "employee value proposition EVP"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden employee value proposition EVP.

 1. 1. Employer Brand Loyalty Revisited - Adapting to a Changing Reality - A qualitative article on how companies, engaging in Employer Branding efforts, need to adapt to a constantly changing context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Brodin; Anna Forkman; [2019-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Brand Loyalty; Employer Brand Relations; Employer Brand Identity; Employer Value Proposition - EVP; External influences; Jolts;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Attrahera och behålla personal : En studie om attraktivitet på Högskolan Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Lisa Johansson; Hanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition - EVP; Attracting and Retaining; Internal Marketing.; Employer Branding; Employer Value Proposition - EVP; attrahera och behålla; intern marknadsföring.;

  Sammanfattning : Flera forskare skriver om vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare, som idag är viktigare än någonsin, speciellt när konkurrensen om personal ökar. Genom att skapa ett attraktivt arbetsgivarvarumärke ökar chanserna att attrahera och behålla kompetent personal (Ehrenborg & Höglund, 2016). LÄS MER

 3. 3. Employer branding - What´s in it for me? : En studie om meningsfullhet på arbetsplatsen och hur organisationer kan attrahera Generation Y

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Molin; Martin Lundell; [2018]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition; Generation Y; Meaningfulness; Motivation; Employer Branding; Employer Value Proposition; Generation Y; Meningsfullhet; Motivation;

  Sammanfattning : Today's labor market is experiencing a rapid change within the workforce. A new generation, generation Y, is entering the workforce and thus comes the slow and steady exit of generation X. The results lead to new preferences and values within work as generation Y brings new characteristics within the work environment. LÄS MER

 4. 4. Recruiting Through the Grapevine : The relevance of employee referral programs within the field of employer branding

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isabella Nilsson; Mikaela Löjdqvist; [2016]
  Nyckelord :employer branding; employee referral programs ERP ; employee value proposition EVP ; recruitment; staff-word-of-mouth SWOM ; word-of-mouth WOM ;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Recruiting Through the Grapevine - The relevance of employee referral programs within the field of employer branding Date: 2016-06-03 Authors: Mikaela Löjdqvist & Isabella Nilsson Course: Bachelor Thesis in Business Administration (FOA214), 15 HP University: Mälardalen University Academia: School of Business, Society and Engineering Supervisor: Magnus Hoppe Examiner: Eva Maaninen-Olsson Co-assessor: Konstantin Lampou____________________________________________________________________________ Research question: How do employee referral programs, as a part of the recruitment process, connect to the employer brand of a company?  Purpose: Understanding the correlation and connection between the two concepts, employer branding and employee referral programs, may help companies recognize the importance of using such programs as a stable foundation of their recruitment process. Thus concurrently, identifying the consequences that the employer brand presents, has on the employees and their willingness to recommend. LÄS MER

 5. 5. The Employee Value Proposition Impact : Developing an Application for Companies to Measure its Effectiveness

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Johan Thomas; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project has been carried out by request of Universum Communications AB, a global market research company, specialised in the field of employer branding. Many of Universum’s clients are global companies with operations in several countries. LÄS MER