Sökning: "employer brand"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden employer brand.

 1. 1. Attracting Altruistic Talents - A quantitative study on how ethnic diversity portrayals in advertising impact organizational attractiveness

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Annie Johnson; Isabelle Bjärlestam; [2022]
  Nyckelord :Ethnic diversity; organizational attractiveness; advertising; employer brand; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : This thesis examines the effects of consumer advertising on potential employees. More precisely, it investigates how consumer advertising portraying ethnic diversity impacts the advertising company's organizational attractiveness as an employer. LÄS MER

 2. 2. Employer branding ur ett genusperspektiv : Jämställdhet inom tillverkningsindustrin – attrahera och behålla kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Maria Augustsson; Emma Bruks; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; gender equality; gender studies; leadership; manufacturing industry; male-dominated work; attract; retain; female leader; Employer branding; jämställdhet; genus; ledarskap; tillverkningsindustrin; mansdominerat arbete; attrahera; behålla; kvinnliga ledare;

  Sammanfattning : Syftet med följande kandidatuppsats är att skapa en större förståelse för ledares upplevelser av employer branding ur ett genusperspektiv i mansdominerade organisationer. Denna kandidatuppsats har undersökt en organisation inom tillverkningsindustrin och har inslag av fallstudie. LÄS MER

 3. 3. Optimizing The Employer Value Proposition : A Study on Value Perceptions Amongst Passive Job-Seekers Within the Engineering Industry

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Amina Catic; Melissa Todorovska; [2021]
  Nyckelord :Employer Attractiveness; Employer Brand; Employer Value Proposition; Work Attributes; Attitudes; Hierarchy of Effects;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this explanatory study is to extend the knowledge of how to develop an employer value proposition that conveys an attractive employer brand. Literature Review: Literature reviewed for this study includes the concepts of employer brand, employee value proposition, and different aspects of work attributes (i.e. LÄS MER

 4. 4. Environmental-oriented CSR communication and the attractiveness of employers : From a potential employee perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Tobias Helgesson; Jonatan Petersson; [2021]
  Nyckelord :CSR; Communication; Environmental-oriented CSR; Attractiveness; Job advertisement; Employer attractiveness; Employer brand;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis was to extend the knowledge of how environmental-oriented CSR communication in job advertisements affects the attractiveness of employers from a potential employee perspective. The study was based on three theories, Employer brand, Social identity theory, and Signaling theory, and the concept of environmental-oriented CSR communication. LÄS MER

 5. 5. Klimatarbetets effekter på företagets lönsamhet : En studie om uppfattningar bland svenska företag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emy Jensen Cartolano; [2021]
  Nyckelord :Environmental performance; profitability; the effects of environmental performance; environmental performance and corporate profitability; corporate environmental performance ; Klimatarbete; lönsamhet; klimatarbetets effekter; klimatarbete och företags lönsamhet; företags klimatarbete;

  Sammanfattning : Industrin gör att samhället utifrån det ekonomiska system som det verkar i, fungerar. På samma gång står industrin för stora delar av de växthusgasutsläpp som värmer upp jorden och den globala kris som det innebär. LÄS MER