Sökning: "employer branding public"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden employer branding public.

 1. 1. Den offentliga sektorn och dess employer branding : En studie med fokus på högskolestudenters perspektiv på den offentliga sektorn som en potentiell arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Haris Agovic; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; brand personality; symbolic attributes; attraction; communication; Employer branding; brand personality; symboliska attribut; attraktion; kommunikation;

  Sammanfattning : Sveriges generationsväxling på arbetsmarknaden kommer innebära nya rekryteringsbehov för samtliga arbetsplatser. Inom den offentliga sektorn lär det behövas rekrytera upp mot en halv miljon medarbetare fram till år 2020. LÄS MER

 2. 2. Hur gör kommuner för att attrahera och behålla kompetens? : En kvalitativ studie av kommuners arbete med employer branding

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Manoraj Pettersson; Stina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; employer branding recruitment; employer attractiveness; public sector; branding; employer branding; external employer branding; corporate branding; employer competitiveness; employer branding practice; talent management; social media; young adults; millennials;

  Sammanfattning : Employer branding är ett omfattande begrepp som används i många organisationer. Syftet med denna studie är att beskriva hur kommuner använde sig av employer branding utifrån att behålla och attrahera kompetens. LÄS MER

 3. 3. Controlled by algorithms - A study about the external bureaucratization of employer branding efforts caused by social media

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melliz Draguanova Mihaylova; Kerstin Lövrup; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; social media; public sector; algorithms; bureaucracy; technology; control; Business and Economics;

  Sammanfattning : Employer branding, social media, public sector, algorithms bureaucracy, technology, control The purpose of this study is to deepen the understanding on employer branding via social media in the public sector. The aim is to investigate how employees within a municipality make sense and meaning of employer branding via social media and how this creates and potentially consumes positive aspects e. LÄS MER

 4. 4. Regioner, framtidens arbetsgivare? : Hur studenter uppfattar framtida karriärer inom regional verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Magdalena Bruhn; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :Employer Brand; Employer Branding; Values; Generation Y; Generation Z; Students; Regional activities; Public sector; Arbetsgivarvarumärke; Employer Branding; Värderingar; Generation Y; Generation Z; Studenter; Regionala verksamheter; Offentliga verksamheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera studenters uppfattningar och värderingar i valet av framtida arbetsgivare, för att skapa bättre förutsättningar att som arbetsgivare attrahera studenter. En kvantitativ studie med deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. How to Win the War for Talent among Professional Engineers : An Employer Branding Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nicole Lejdeby; Carolin Östman; [2019]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Proposition EVP ; Public sector; Recruitment strategies; War for talent; Work values;

  Sammanfattning : Organisations strive to gain competitive advantages and there is an increasing demand for more advanced technology in today's dynamic and complex environment. The importance of engineering is increasing in the global world, which leads to a higher demand of professional engineers. They represent among the hardest roles to fill. LÄS MER