Sökning: "employer branding sjukhus"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden employer branding sjukhus.

 1. 1. ÄR EN OFFENTLIG ORGANISATION MERÄN BARA ETT SKYLTFÖNSTER? : En fallstudie gällande kommunikationen av CSR integrerat medarbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sofia Larsson; Linn Bourdin; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; Arbetsgivarvarumärke; CSR; Hållbar utveckling; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I dagens litteratur och organisationer finner vi att människan ärorganisationens viktigaste resurs, utan dem finns inget förutom en tom lokal. De människorvars yrke är inom vården, är en av samhällets viktigaste resurser. LÄS MER

 2. 2. Är en offentlig organisation mer än bara ett skyltfönster? : En fallstudie gällande kommunikationen av CSR integrerat med arbetsgivarvarumärket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sofia Larsson; Linn Bourdin; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; CSR; Sustainable development; Internal communication; Employer branding; Arbetsgivarvarumärke; CSR; Hållbar utveckling; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: I dagens litteratur och organisationer finner vi att människan är organisationens viktigaste resurs, utan dem finns inget förutom en tom lokal. De människor vars yrke är inom vården, är en av samhällets viktigaste resurser. LÄS MER

 3. 3. En röst från Danderyds sjukhus: Hur en offentlig organisation använder podcastmediet i sin varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Oskar Danielsson; Emma Jönsson; [2017]
  Nyckelord :branding; employer brand; public sector; podcast; New Public Management; storytelling; brand ambassadorship; identity building; relationship building; strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis, the branding communication in Danderyd hospital’s podcast Akutsjukhuset is examined, aiming to generate knowledge regarding how a public organisation can use the podcast medium in its branding operations. Thus, the study intends to fill the knowledge gap regarding how public organisations use the podcast medium in their branding communication. LÄS MER

 4. 4. Employer Branding : En fallstudie om hur Landstinget Gävleborg uppfattas som arbetsgivare ur de anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna Ekander; Hanna Johansson; [2015]
  Nyckelord :Employer Branding;

  Sammanfattning : Titel: Employer Branding- En fallstudie om hur Landstinget Gävleborg uppfattas som arbetsgivare ur de anställdas perspektiv Syfte: Syftet med denna studie är att få en förståelse om hur arbetsgivare inom den offentliga sektorn och deras arbetsgivarvarumärke kännetecknas utifrån de anställdas perspektiv. Metod: Vår studie har utförts genom en kvalitativ metod eftersom syftet med uppsatsen handlar om att skapa en förståelse. LÄS MER