Sökning: "employer branding"

Visar resultat 21 - 25 av 488 uppsatser innehållade orden employer branding.

 1. 21. Employer Branding - Medarbetares upplevelser av vad som krävs i en organisation för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Evelina Henriksson; Gabriella Wahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; internal employer branding; external employer branding; attraktionskraft; motivation; gemenskap; training of worklife; development; progress; education; knowledge och employee retention; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad har blivit allt mer rörlig och individer har fler möjligheter gällande valet av arbetsplats än vad de under tidigare decennier haft. Humankapitalet har även kommit att ses som en allt mer betydande faktor för organisationers konkurrenskraft. LÄS MER

 2. 22. Employer branding och Corporate Social Responsibility : En studie om hur CSR kan stärka ett företags employer brand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Josbrant; Ina Nederstedt; [2019]
  Nyckelord :employer branding; corporate social responsibility; extern kommunikation;

  Sammanfattning : En värdefull tillgång för företag är dess anställda. Samtidigt växer efterfrågan på arbetskraft och många företag har problem med att anställa rätt personal. LÄS MER

 3. 23. "Det är en bra arbetsgivare, men..." : En kvalitativ intervjustudie om varför unga medarbetare valt att avsluta sin anställning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Björnfot; Emma Wiklund; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Arbetstillfredsställelse; Interaktion; IT; Förväntningar; Unga medarbetare; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden inom IT-branschen är i stor förändring då efterfrågan på IT-kompetens har ökat vilket beräknas leda till ett underskott på arbetsmarknaden. Fler företag kommer att efterfråga IT-kompetens och det leder till större konkurrens för att attrahera och behålla den. LÄS MER

 4. 24. Employer Branding : En organisations arbete med att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke och dess medarbetares stora betydelse

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Matilda Carlén; Emma Röös; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Employer value proposition; rekrytering; motivation; personalmotstånd;

  Sammanfattning : Employer branding är idag av stor vikt för organisationer i samband med arbetet att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke som ska öka möjligheten att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Det handlar om att organisationer idag vill positionera sig som första valet för potentiella medarbetare och skapa associationer till sitt varumärke för att på så sätt öka sin attraktionskraft på arbetsmarknaden. LÄS MER

 5. 25. Employer branding: A way to retain young employees : A qualitative study on how SMEs use employer branding in order to retain young employees in their organization and how it is perceived.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Theodor Krona; Emil Virbert Kronqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Gen Z; Gen Y; HR; Marketing; Organizational behaviour; Organizational culture; Employee retention;

  Sammanfattning : Problem background: The voluntary turnover of employees is increasing, the baby boomer generation is retiring and the remaining jobs are to be filled with the workforce left behind, a workforce that is smaller in size. These younger generations (generation Y and Z) have different values and attitudes towards work, and they tend to switch jobs more frequently. LÄS MER