Sökning: "employment eu"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade orden employment eu.

 1. 1. Tillåter Lagen om anställningsskydd åldersdiskriminering? - Motiven till förbudet mot åldersdiskriminering och den satta LAS-åldern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna Wogén; Olivia Ustav Jakobsson; [2023]
  Nyckelord :Åldersdiskriminering; Berättigat syfte; Anställningsskyddet; Turordningsregler; LAS-åldern; 69-årsregeln; Ålderism; Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag finns det uppsägningsregler inom arbetsrätten som möjliggör det för arbetsgivaren att särbehandla på grund av ålder vid anställningens upphörande, vilket resulterar i att arbetstagare kan komma att missgynnas på grund av ålder. Samtidigt finns det diskrimineringsregler som ska skydda mot åldersdiskriminering, bland annat inom arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. Från inhyrd arbetstagare till tillsvidareanställd hos kundföretag efter 24 månader - med utgångspunkt i berörda aktörers tolkning av den nya 12 a § uthyrningslagen och identifierade utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ninni Henrysson; Annie Öberg; [2023]
  Nyckelord :Bemanningsbranschen; inhyrd arbetstagare; lag om uthyrning av arbetskraft; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 30 juni 2022 trädde nya lagförändringar i kraft efter att förslaget om reformerad arbetsrätt antagits. En av lagförändringarna var 12 a § i lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. LÄS MER

 3. 3. Samvetsfrihet hos hälso- och sjukvårdspersonal vid abort och dödshjälp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Wilma Persson; Tilde Persson; [2023]
  Nyckelord :Abort; Dödshjälp; Samvetsfrihet; Religionsfrihet; Sjukvård; Diskriminering; Arbetsledningsrätt; Arbetsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är att undersöka huruvida samvetsfrihet finns i svensk rätt och i så fall hur den påverkar arbetsgivarens arbetsledningsrätt, arbetstagarnas arbetsskyldighet och patientens intresse av att få god vård om den åberopas av hälso- och sjukvårdspersonal. Frågeställningarna behandlar hur de rättsliga möjligheterna till samvetsfrihet ser ut för vårdpersonal idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden. LÄS MER

 4. 4. Komplexa arbetsrelationer - kvalificering av arbetstagare gällande plattformsarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Florin; Enna Jamakosmanovic; [2023]
  Nyckelord :Arbetstagarbegreppet; Svenska arbetstagarbegreppet; EU-rättsligt arbetstagarbegrepp; plattformsarbete; gig-arbete; direktivförslag; plattformsarbete dirketivförslag; helhetsbedömning; förbättrade villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det ämne uppsatsen behandlar gäller arbetstagarbegreppet och plattformsarbete ur ett komparativt nationellt, svenskt arbetsrättsligt, och EU-arbetsrättsligt perspektiv. Digitaliseringen av arbete har lett till delningsekonomins framväxt, såväl har nya mer flexibla och diversifierade anställningsformer utvecklats. LÄS MER

 5. 5. Implementation of shepherdism in the reclamation of the Bełchatów brown coal mine as care for the environment, people and the economy

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Aleksandra Arent; [2023]
  Nyckelord :mine reclamation; agroforestry; common pool resource; wood pasture; heritage tourism; Bełchatów; coal mine; remediation; shepherdism; pastoralism; post-capitalism; care;

  Sammanfattning : The EU is currently under an energy transition and the phase-out of coal mining and burning. The Bełchatów brown coal mine is scheduled to stop its operations in 2036. LÄS MER