Sökning: "employment protection"

Visar resultat 1 - 5 av 338 uppsatser innehållade orden employment protection.

 1. 1. För ungas sysselsättning med allmän visstidsanställning - En kvantitativ studie av införandet av allmän visstidsanställning år 2007

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Amandus Carlenfors; Naoual Kristoffersen; [2021-09-14]
  Nyckelord :Lagen om Anställningsskydd; LAS; Sysselsättning; Sysselsättningsgrad; Relativ Sysselsättningsgrad; Tidsbegränsade anställningar; Visstidsanställningar; Allmän Visstidsanställning; Tillsvidareanställningar; Reformer; Beroende Variabel; Oberoende variabel; Difference-in-Difference; Behandlingsgrupp; Kontrollgrupp;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if the Swedish government's reform of changes in the employment protection act, fulfilled one of its purposes when it comes to increasing employment for young people, after it was implemented in the year of 2007. This paper focuses on the theories developed by earlier studies regarding employment protection. LÄS MER

 2. 2. Reformeringen av LAS – En analys av problematiken med reglerna om uppsägning och avsked och förslag på lösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :LAS; Anställningsskydd; Uppsägning; Avsked; Förändringar i LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan instiftandet av 1974 års lag om anställningsskydd har regleringen av anställningsskyddet varit mycket omdebatterat, inte minst i dagens debatt. LAS upprättades efter en arbetsmarknad för närmare 50 år sedan, vilket under lång tid har skapat problem på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Public Employment on Child Labour and School Attendance: Evidence from a Social Protection Programme in Andhra Pradesh and Telangana, India

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Ida Lindström; [2021]
  Nyckelord :Public Employment Programme; Child Labour; School Attendance; Difference-in-Differences; Propensity Score Matching; Social Sciences;

  Sammanfattning : To address child labour, research discusses the potential of social protection programmes. This thesis therefore examines the unresolved impact on child labour and children’s school attendance of its household members’ participation in the public employment programme MGNREGS in Andhra Pradesh and Telangana, India. LÄS MER

 4. 4. Att leda på distans : En kvalitativ studie om styrning inom kunskapsorganisationer vid omställning till distansarbete

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Dackeby; Johanna Hagbom; [2021]
  Nyckelord :Management control; communication; Covid-19; remote work; leadership; knowledge intensive organizations; Styrning; kommunikation; Covid-19; distansarbete; ledarskap; kunskapsorganisation;

  Sammanfattning : Introduction At the start of 2020 Sweden gets their first documented case of Covid -19. On March 16th the Public Health Agency of Sweden recommended that schools and universities should conduct their education on distance mode. These recommendations would also apply to businesses all around Sweden where it is possible to work remotely. LÄS MER

 5. 5. De(ter)mined? A Qualitative Research of Gender Mainstreaming Practices in Humanitarian Mine Action in Ukraine

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sophia Katharina Gajan; [2021]
  Nyckelord :humanitarian mine action; gender mainstreaming; gender equality; explosive ordnance risk education; protection; human security; Ukraine;

  Sammanfattning : Ukraine belongs to the most landmine contaminated countries in the world. Therefore, humanitarian mine action (HMA) is an important area of work for Ukraine’s humanitarian protection cluster. In Ukraine, landmine contamination produces gendered insecurities and vulnerabilities. LÄS MER