Sökning: "employment"

Visar resultat 1 - 5 av 3068 uppsatser innehållade ordet employment.

 1. 1. Facit till framgång - En kvalitativ studie kring vad som enligt arbetsgivare krävs för att bli anställd som reporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Wiktoria Gruca; Hilda Rundquist; [2022-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a qualitative study that aims to investigate which skills and characteristics that are crucial for being employed as a reporter at a newsroom in Sweden today, and how an ideal reporter is described from the perspective of employers. Including topics as education, experience, and personality as a base for discussion about importance of those for a possible employment. LÄS MER

 2. 2. EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION AND CHALLENGES OF PRESCHOOL TEACHERS IN RURAL INDI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Shalini Katoch; [2022-01-27]
  Nyckelord :early childhood education; challenges of preschool teachers; India;

  Sammanfattning : Aim: The Aim of this qualitative study is to contribute to the research on the preschool teacher’s experiences and challenges of curriculum implementation and give the opportunity to teacher’s voices to be heard. Through preschool teacher’s experiences, the study intends to identify patterns of similarity in order to understand the challenges preschool teachers face in implementing curriculum for underprivileged children in rural India. LÄS MER

 3. 3. Omplacering - En analys av rättsliga begränsningar för arbetsgivarens möjligheter att omplacera arbetstagare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Raushed; [2022]
  Nyckelord :omplacering; arbetsrätt; arbetsgivarprerogativet; arbetsskyldighet; bastubadarprincipen; god sed; disciplinåtgärd; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks de rättsliga begränsningar som finns för arbetsgivarens möjlighet att omplacera arbetstagare inom ramen för anställningen. Fokus har lagts på redogörelsen och analysen av de skillnader som identifierats mellan den offentliga och den privata sektorn avseende arbetsskyldighet och begränsning av arbetsledningsrätten. LÄS MER

 4. 4. Regional development & resilience in the Gotland region - An analysis of regional development plans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jonathan Olsson; [2022]
  Nyckelord :regional development; resilience; tourism; Gotland; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper is a case study analysis of the region of Gotland, and it investigates how Gotland as a tourist dependant region can improve their resilience. I analyzed two different regional development plans “Vision Gotland 2025” and “Vårt Gotland 2040”, look at key differences between these and also look at employment data in Gotland from 2005-2018. LÄS MER

 5. 5. Nya rättsgrundsatser i anställningsskyddet : Med särskilt fokus på förmånlighetsprincipen och den fackliga föreningsfriheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Jarl; [2022]
  Nyckelord :arbetsrätt; anställningsskydd; juridik; förmånlighetsprincipen; facklig föreningsfrihet; internationell arbetsrätt; LAS; access justice; Niklas Bruun; rättsgrundsatser; ILO;

  Sammanfattning : The thesis deals with the draft of amendments to the Swedish Employment Protection Act, that is the result of an agreement between the social partners. The thesis focuses mainly on the change in dispositivity that is proposed for the protection for employments that run until further notice. LÄS MER