Sökning: "en c"

Visar resultat 1 - 5 av 8566 uppsatser innehållade orden en c.

 1. 1. Har ett intag av krillolja någon effekt på inflammation? En systematisk översiktsartikel om effekten av krillolja på inflammation hos vuxna personer utan signifikant inflammation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Palsdottir Stenberg; Emily Garrett; [2024-02-09]
  Nyckelord :Krillolja; krill; inflammation; CRP; C-reaktivt protein; Krill oil; C-reactive protein;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka det vetenskapliga underlaget för att ett tillskott av krillolja har en effekt på inflammation hos vuxna personer. Metod: Litteratursökningen genomfördes i databaserna Scopus och PubMed. LÄS MER

 2. 2. Sådan Fader, sådan Son? : Kort och gott om Guds vrede

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för civilsamhälle och religion

  Författare :Johan Stattin; [2024]
  Nyckelord :Guds kärlek; Guds vrede; Systematisk teologi; Treenighetslära; Kristologi; Inkarnation; Människoblivande; Försoningslära; Frälsning; Soteriologi; Ställföreträdande; Straff; Strafflindring; Avvänd; Icke-våld; Nåd; Patristisk; kyrkofader; Irenaeus; Athanasius; Augustinus; Anselm; Martin Luther; Gustaf Aulén; Christus victor; Agne Nordlander; C. Baxter Kruger;

  Sammanfattning : Genom en innehållslig idéanalys av Gustaf Auléns bok ‘Den kristna försoningstanken’ och Agne Nordlanders bok ‘Korsets mysterium’ med C. Baxter Krugers teologiska ståndpunkt i hans bok ‘Jesus and the Undoing of Adam’ som den vetenskapliga utgångspunkten för min analys ger jag mig i kast med ett tidlöst ämne som ställer mig i en mångtusenårig tradition. LÄS MER

 3. 3. Sökande anses intet kunna förtjena : En analys av fattigvårdens behandling av fysiskt, kroniskt sjuka kvinnor åren 1906, 1916 och 1926 i Maria Magdalena församling på Södermalm i Stockholm

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Evelina C. Sandell; [2024]
  Nyckelord :Fattigdom; understöd; kvinna; kvinnor; fattig; fattiga; sjuk; sjuka; kronisk; kroniskt; fattigvård; fattigvården; sekelskiftet; 1900-talet; 1918; fattigvårdsreform;

  Sammanfattning : This essay examines the contact between the poor service and chronically and physically ill women during the first half of the 20th century at the Maria Magdalena parish at Södermalm in Stockholm. At the time the district was home to a substantial, poor population. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors stigmatiserade attityder i mötet med patienter med HIV/AIDS : En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Filippa Johansson; Stina Knutsson; [2024]
  Nyckelord :Human immunodeficiency virus; Nurse; Nursing; Stigmatization; Humant immunbristvirus; Omvårdnad; Sjuksköterska; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta sprids mellan personer från blod eller slemhinna via kontaminerade injektioner, blodprodukter eller stickskador. Sjukdomar som humant immunbristvirus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) och Hepatit A, B, C och D. HIV-infektion drabbar immunförsvaret och är en kronisk diagnos. LÄS MER

 5. 5. Sömn i relation till vandrande tankar : En kvantitativ kognitionsstudie om spontaneous och deliberate mind wandering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amanda Fransson; Ingrid Unger Frick; [2024]
  Nyckelord :Mind wandering; spontaneous mind wandering; deliberate mind wandering; sömnstörning; ålder; kön;

  Sammanfattning : Människor tenderar att driva iväg i tankarna en stor del av den vakna tiden oavsett vad de företar sig. Vidare uppvisar befolkningen otillräcklig sömn vilket är avgörande för kognitiva förmågan och individers hälsa. LÄS MER