Sökning: "en doft"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden en doft.

 1. 1. Blandkostares syn på en lakto-ovo-vegetarisk kost : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Jennifer Reinhammar Lycke; Ellinor Tarkka; [2022]
  Nyckelord :vegetariskt; kosthållning; uppfattningar; attityder; blandkostare;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund Intresset och efterfrågan på vegetariska produkter ökar i den svenska dagligvaruhandeln, trots det anger endast 3% av befolkningen att det har en vegetarisk kosthållning. Kosthållningen har visat ge fördelar både för hälsan och klimat vid jämförelse med en animalisk kosthållning. LÄS MER

 2. 2. Måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom : På äldreboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabel Rydén; Anna Rudäng; [2022]
  Nyckelord :Dementia; individual adaptation; impaired cognitive ability; mealenvironment; social interactions; malnutrition; Demenssjukdom; individuell anpassning; måltidmiljö; nedsatt kognitiv förmåga; sociala interaktioner; undernäring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många personer med demenssjukdom riskerar att bli undernärda när de kognitiva förmågorna minskar. Förmågan att äta påverkas av minne, förmågan att utföra viljemässiga rörelser, koncentrationssvårigheter och tugg- och sväljsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Bröd, blommor och känslor : En kvalitativ studie kring hur film kan skapa en mental föreställning av doft, känsel och smak

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Philip Sjölund; Anton Berg; [2022]
  Nyckelord :Sensory Messages; Imagery; Film; Sensoriska budskap; Imagery; Film;

  Sammanfattning : Vi har i detta projekt haft i syfte att skapa en djupare förståelse för hur man kommunicerar sensoriska budskap med hjälp av bland annat mentala föreställningar, så kallad “imagery”. Genom att med hjälp av semiotiken analysera sex stycken filmer skapade av tre olika företag så har vi vidare applicerat lärdomar i ett eget projekt i formatet av en kortfilm. LÄS MER

 4. 4. Effektivitet och säkerhet med monoklonala antikroppar vid behandling av migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malak AL-Massri; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en av de vanligaste sjukdomarna i hela världen; som drabbar ungefär 12 % av den vuxna befolkningen i västvärlden. Den uppkommer främst i åldern mellan 18 och 44 år och är tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av butiksatmosfärer med materiella och immateriella faktorer i fokus : En fallstudie av Porsche Center i Segeltorp och i Malmö

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Celine Lindberg; Filippa Forsstedt; [2021]
  Nyckelord :Porsche; sensory strategies; sensory experiences; sensory marketing; brand image; customer experiences; perception; senses; retail atmospherics; retail environments; consumer behavior.; Porsche; sinnesstrategier; sinnesupplevelser; sinnesmarknadsföring; varumärkesimage; kundupplevelser; perception; sinnen; detaljhandelsatmosfär; detaljhandelsmiljöer; konsumentbeteende.;

  Sammanfattning : The aim of the bachelor’s thesis is to examine whether the atmospheric experience differs between two different stores within the same brand, depending on tangible and intangible elements. The authors have focused on how certain selected elements have been implemented in the store environments, to identify whether these can steer the atmospheric experience in different directions. LÄS MER