Sökning: "en eller ett datum"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade orden en eller ett datum.

 1. 1. Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? : En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Äijä; Sofia Olsson; [2020]
  Nyckelord :CSR; FP; financial performance; GICS; sectors; CSR; CSR-dimensioner; FP; lönsamhet; GICS; sektor;

  Sammanfattning : Titel: Vilka CSR-dimensioner lönar sig för olika företag? En kvantitativ studie på 1 845 företag om sambandet mellan tre CSR-dimensioner och finansiell prestation i elva sektorer Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Elin Äijä och Sofia Olsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020 – januari Syfte: Det finns omfattande forskning om sambandet mellan CSR och FP, men endast ett fåtal studier har studerat sambandet i olika sektorer. Sektorstillhörighet har ofta endast inkluderats som kontrollvariabel, och det fåtal studier som fokuserat på sektorer är begränsade till enstaka sektorer, kortare tidsperioder eller är geografiskt avgränsade. LÄS MER

 2. 2. Kreditförlusternas effekt på informationsmängden i bankers årsredovisningar : En kvantitativ studie på EU:s medlemsländers banker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henning Kihlberg; Lizette Söderdahl; [2020]
  Nyckelord :IFRS 9; Disclosure; Credit loss; Credit impairment loss.;

  Sammanfattning : Titel: Kreditförlusternas effekt på informationsmängden i bankers årsredovisningar Nivå: C-uppsats inom företagsekonomi Författare: Henning Kihlberg och Lizette Söderdahl Handledare: Fredrik Hartwig Datum: januari - 2020 Syfte: Är att analysera om det i banker finns ett samband mellan mängd information om kreditförluster och kreditförlusternas storlek, företagets storlek, lönsamheten och regiontillhörighet. Metod: I denna studie tillämpas ett kvantitativt tillvägagångssätt med en deduktiv forskningsansats. LÄS MER

 3. 3. Temporal and genetical constraints of the Cu-Co Vena-Dampetorp deposit, Bergslagen, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Dino Leopardi; [2020]
  Nyckelord :Bergslagen; Vena; Dampetorp; Cu-Co; sulphide melting; Bastnäs-type; cobaltite; arsenopyrite; titanite dating; sulphide mineralization; sulphide re-mobilisation.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The Bergslagen Province is known for containing major Zn-Pb-Ag and Zn-Pb-Cu-Ag sulphide mineralizations with associated iron-oxide skarns and a lot of research have focused on understanding them. However, Cu-Co deposits like the Vena-Dampetorp deposit have received less attention. LÄS MER

 4. 4. Samspelet mellan Lean, kreativitet och innovation : en kvalitativ studie inom tjänstesektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rosa Karvinen; [2020]
  Nyckelord :Lean; Services; Implementation; Creativity; Innovation; Critical Success Factors; Lean; Tjänster; Implementering; Kreativitet; Innovation; Kritiska Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Titel: Samspelet mellan Lean, kreativitet och innovation – en kvalitativ studie inom tjänstesektorn.  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Rosa Karvinen Handledare: Tomas Källqvist och Per Vilhelmson Datum: Mars 2020 Syfte: Syftet är att öka förståelse för kritiska framgångsfaktorer vid implementeringen av Lean inom tjänstesektorn med fokus på att främja kreativitet och innovation. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? : En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelse av provisionsbaserad lön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Adam Helén; Stina Lexe; [2020]
  Nyckelord :Sales and Stress; Salesman and stress; real-estate agent and stress; work-related stress; Reward systems; Monetary rewards and Performance based pay.; Försäljning och stress; försäljare och stress; fastighetsmäklare och stress; arbetsrelaterad stress; belöningssystem; monetära belöningar och provisionsbaserad lön.;

  Sammanfattning : Titel: Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelser av provisionsbaserad lön. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Adam Helén och Stina Lexe Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2020 - Januari Syfte: Syftet med studien är att med fokus på stress få en ökad förståelse för provisionsbaserad lön och vilken effekt det har på medarbetaren. LÄS MER