Sökning: "en färdig rapport"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden en färdig rapport.

 1. 1. Agricultural waste and wood waste for pyrolysis and biochar : An assessment for Rwanda​

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Jenny Eliasson; Viktor Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Biochar; Pyrolysis; Biochar feedstock characteristics; Agricultural waste; Composition crop residues; Wood waste; Agricultural production Rwanda; Ultimate analysis; Structural composition; Heating Value; RPR; Biokol; Pyrolysis; Råmaterialegenskaper biokol; Jordbruksavfall​; Sammansättning jordbruksavfall; Träavfall; Jordbruksproduktion Rwanda; Värmevärde;

  Sammanfattning : A high priority in order to combat climate change is disposal of waste. In low-income countries, a large portion of biomass residues generated in the forestry, agricultural and industrial sectors could be usable, instead of being seen as waste. For instance, it could be converted into biochar, which is proven to have many environmental benefits. LÄS MER

 2. 2. Product development of an end-effector for a collaborative robot

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Nils Söderström; [2020]
  Nyckelord :Participatory action research; Collaborative robot; Robot integration; Product development; Deltagande aktionsforskning; Kollaborativ robot; Robot integration; Produktutveckling;

  Sammanfattning : With the ever-growing market of six-axis robots in the previous years, many different kinds of robots have been introduced into the market. A smaller group of so-called collaborative robots have during this time gotten increased popularity. LÄS MER

 3. 3. Aerodynamic Design in Axial Turbine for Heavy Duty Applications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Eric Lennman; [2020]
  Nyckelord :Turbine design; MULTALL; Design methodology; Electric turbo compound turbine; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Turbomachinery design is based on multiple physical thermodynamical relations and fluid mechanics. Software implementing these relations in computing fluid flows have been broadly accessible since the 1990’s and has also become more applied to turbomachinery design. LÄS MER

 4. 4. A comparison of compiler strategies for serverless functions written in Kotlin

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kim Björk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hosting options for software have become more modifiable with time, from requiring on-premises hardware to now being able to tailor a flexible hosting solution in a public cloud. One of the latest hosting solution option is the serverless architecture, entailing running software only when invoked. LÄS MER

 5. 5. Jakten på det klimatsmarta fixet : En fallstudie om hur arbetssätt och materialval vid kakling av badrum kan minska negativ miljöpåverkan på ett byggföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Karolina Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :leveling compound; screed; tile adhesives; hazardous substances; carbon dioxide; environment; climate; construction; bathroom; concrete; tiling; avjämningsmassa; flytspackel; fästmassa; kakelfix; farliga ämnen; koldioxid; miljö; klimat; bygg; badrum; betong; kakling;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts isamarbete med byggföretaget K360 i Uppsala. De arbetar medkakling av badrum i renovering och nybyggnation. LÄS MER