Sökning: "en gång kriminell alltid kriminell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden en gång kriminell alltid kriminell.

 1. 1. En gång kriminell, alltid kriminell? En studie om anställdas attityder gentemot före detta kriminella på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Pletikos; Vilhelm Hägglund; [2016]
  Nyckelord :co-workers; stereotype; work; attitudes; ex-convicts; Attityder; före detta; kriminella; arbete; stereotyp; medarbetare; Social Sciences;

  Sammanfattning : Individer med ett kriminellt förflutet har svårare att få ett jobb än individer som inte tidigare blivit dömda. Trots detta är arbetet viktigt för att före detta kriminella ska komma ur de kriminella banorna. Handelsbranschen är en bransch som sällan anställer individer med ett kriminellt förflutet medan byggbranschen oftare gör det. LÄS MER

 2. 2. Den lyckligaste är kanske inte den som dör med flest bilar. : En socialpsykologisk studie om f.d. kriminellas förändringsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amra Causevic; Charlotte Ekholm; [2015]
  Nyckelord :kriminalitet; återanpassning; avvikande identitet; skam och stolthet.;

  Sammanfattning : ABSTRAKTSyftet med vårt uppsatsarbete är att undersöka hur före detta kriminellas resa mot enåteranpassning till samhället kan förstås ur ett socialpsykologiskt perspektiv, dvs. vilkasociala och relationella hinder som de f.d. kriminella stöter på samt vilka möjligheter tillförbättring som sker. LÄS MER

 3. 3. En gång kriminell, alltid kriminell? : En kvalitativ studie om några som lyckades förändra sina liv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellinor Hill; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to examine the process of resocialization for individuals who previously lived as criminals from an individual perspective. The research questions for the essay are: How do individuals in the study describe their process of resocialization? In which way does a support organization affect the process of resocialization for the individual? In which ways do the reactions from society affect the process of resocialization for the individual? To answer these research questions a qualitative method was chosen where six narrative interviews was conducted with men who previously lived as criminals but have been resocialized into society. LÄS MER

 4. 4. En gång kriminell, alltid kriminell? -En studie om kriminellas hinder och möjligheter att återintegreras i samhället

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Arnar Arnason; Rebecka Tholén; [2005]
  Nyckelord :kriminalitet; återintegration;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa vilka hinder och möjligheter de före detta kriminella möter när de ska återintegreras i samhället. Vi vill dessutom fördjupa förståelsen för varför de väljer att avbryta sin brottskarriär. LÄS MER