Avancerad sökning

Hittade 2 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Uthållig estetik i landskapet - om att synliggöra sitt förhållningssätt till hållbarhet : om att synliggöra sitt förhållningssätt till hållbarhet

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Lina Sofia Engström; [2008]
  Nyckelord :hållbarhet; estetik; landskapsarkitektur; uthållig; etik; miljö; designhandling; mening; landskap; medvetenhet;

  Sammanfattning : In my work, I have tried to define and clarify the conception of sustainability seen from my perspective as a landscape architect. With a basis in literature studies, I have analysed and commented on different applications, contents and meanings of sustainability and endurance. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers berättelser om ämnesintegrerade projekt : Fem års självvärderande utvärdering i ett lärararbetslag.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Cecilia Korp; [2008]
  Nyckelord :gymnasieskolan; kvalitetsarbete; utvärdering; elevperspektiv; berättelse; lärande; samarbete; museum;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett kvalitetsarbete med utvärdering av ett unikt ämnesintegrerat projekt, som delvis skett i en offentlig miljö utanför gymnasieskolan och därmed förändrat det dagliga, reguljära skolarbetet. Genom en berättelse får läsaren ta del av elevprojektet Spår, som resulterade i bland annat konstutställningen Urval. LÄS MER