Sökning: "en handbok i utformning av förskolors utemiljöer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden en handbok i utformning av förskolors utemiljöer.

  1. 1. En handbok i utformning av förskolors utemiljöer : trädgårdar att lära och leka i

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Sara Chronvall; [2010]
    Nyckelord :landskapsarkitektur; pedagogik; pedagoger; barn ; lek; hälsa; psykosocial hälsa; förskolegård; skolgård; förskoleträdgård; skolträdgård; utomhuspedagogik; sinnen; lekredskap; tåliga växter; bygglek; skapande;

    Sammanfattning : Barn i förskoleåldern vistas en mycket stor del av sin vakna tid i förskolan och i dess utemiljö. Detta borde synas i en omsorgsfull planering av förskolegården. Pedagoger borde få större möjligheter till att väcka barns förundran över naturen på gården och inte vara beroende av tidskrävande och kostsamma utflykter. LÄS MER