Sökning: "en konflikt i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden en konflikt i skolan.

 1. 1. Ekologisk hållbarhet i nystartade företag : En studie om hur nystartade företag integrerar ekologisk hållbarhet i sina produktutvecklingsprocesser

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :FELICIA LINDGREN; REBECKA MAGNIUS; [2020]
  Nyckelord :Ecological sustainability · Product development process · Start-ups · Priorities · Challenges · Opportunities; Ekologisk hållbarhet · Produktutvecklingsprocess · Nystartade företag · Prioriteringar · Utmaningar · Möjligheter;

  Sammanfattning : Klimatpåverkan till följd av produktion och konsumtion är ett högaktuellt samhällsproblem. Många företag gynnas av ekonomisk tillväxt som följd av konsumtion vilket kan skapa en konflikt där klimatpåverkan ställs mot ekonomisk vinning. LÄS MER

 2. 2. How Important is Sustainability for Start-ups? : An Investigation on the Sustainability Transition within Stockholm Ventures

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :SIMONE PAULA BULHA LOPES PEREIRA; CONSTANTIN IONEL DRAGAN; [2020]
  Nyckelord :sustainability; start-ups; social economy; sustainability transition; sustainable entrepreneurship; multi-level perspective; hållbarhet; nystartade företag; social ekonomi; hållbarhetsövergång; hållbart entreprenörskap; flernivåperspektiv;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explore the importance of sustainability within start-up organisations and investigate the sustainability transition within selected ventures. The research conducted applies a multiple case study design, combined with a literature review to answer the research question: ‘How Important is Sustainability for Start-ups?’. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering hos högstadieelever : Hur elever i högstadiet beskriver sin egen kunskap och förmåga till konflikthantering i och utanför skolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Anette Eriksson; Cariina Sundström; [2020]
  Nyckelord :elevers konflikter; konflikter i högstadiet; konflikthantering i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa vad elever på högstadiet beskriver att de har för kunskap om konflikter, konflikthantering samt vilka kunskaper de beskriver att de har för att kunna hantera konflikter i och utanför skolan. Vi gjorde en kvalitativ studie med strukturerade intervjuer med sju elever från fem olika högstadieskolor. LÄS MER

 4. 4. Konflikter på högstadiet : Hur lärare uppfattar att de hanterar och förebygger konflikter som uppstår mellan elever

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nada Aldeeb; Clara Lindberg; [2020]
  Nyckelord :konflikter; konflikthantering; fenomenografi; lärare; högstadiet;

  Sammanfattning : Att hantera och förebygga konflikter har de senaste åren blivit en allt mer omfattande del i läraryrket. Om konflikter mellan elever inte uppmärksammas eller hanteras kan de komma att ge negativa konsekvenser genom att påverka undervisningen samt elevernas välbefinnande i skolan. LÄS MER

 5. 5. Film i skolan - vita duken som vita tavlan : En komparativ studie om högstadieelevers perception av film och litteratur, utifrån informella och examinerande samtal i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Isabella Kubitsky Torninger; [2020]
  Nyckelord :Reading comprehension; literacy; text movability; text talk; film talk; school cinema; film education; Swedish; Läsförståelse; literacy; textrörlighet; textsamtal; film; filmpedagogik; svenska;

  Sammanfattning : In today’s Swedish classroom, film is used as a class guard, reward or a comparison to literature rather than a didactic tool. Although film is present in most students’ everyday life, literature is still seen as the highest form of fiction. LÄS MER